Đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá theo quy hoạch.

Hoằng Hà là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là xã đồng bằng nằm cách trung tâm huyện Hoằng Hoá 6 km về hướng đông bắc, có tổng diện tích tự nhiên là 410 ha, Tổng số dân toàn xã là 5.100 khẩu, địa bàn dân cư được chia làm 5 thôn, xã có 9 chi bộ đảng với 170 đảng viên.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà. Những con đường này được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Trong đó, Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 29/4/2020; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá đang được UBND huyện đăng thông báo lấy ý kiến góp ý ngày 22/1.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu hồng là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà trong tương lai theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Trong địa bàn xã, tuyến đường có một đầu ở sông Cung (gần đường Thái Dương) và chạy ngang qua địa bàn xã.

Đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Hoằng Hà trong tương lai.

Đường sẽ mở ở xã Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG HÀ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG HÀ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG HÀ trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN HOẰNG HOÁ trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).

chọn