Đường sẽ mở ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Tiên Lục theo quy hoạch.

Xã Tiên Lục thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 14,38 km².

Vị trí cụ thể của xã Tiên Lục như sau: Phía đông giáp xã Hương Lạc; phía tây giáp xã Mỹ Hà; phía nam giáp xã Tân Thanh; phía bắc giáp xã Tân Thanh.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch giao thông xã Tiên Lục được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Lạng Giang.

Hiện tại, người dân ở xã Tiên Lục có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua ĐT 295,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Tiên Lục có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lạng Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Tiên Lục được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Lục là đường nối từ hướng tây chùa Phúc Quang tới ĐT 295. Đường này có chiều dài khoảng 900 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Tiên Lục thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tiên Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tiên Lục trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ hướng tây chùa Phúc Quang tới ĐT 295.

Đường sẽ mở ở xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ hướng tây chùa Phúc Quang tới ĐT 295 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Tiên Lục trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Tiên Lục TẠI ĐÂY.