Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa mới nhất

 Phường 3 thuộc TP Tuy Hòa, phía đông giáp phường 5; phía tây giáp phường 1; phía nam giáp Bình Ngọc; phía bắc giáp phường 2.

1. Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Phan Đình Phùng

Đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Thái Học, điểm cuối ở đường Phan Đình Phùng, có chiều dài khoảng 340 m.

 Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Phan Đình Phùng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Huỳnh Thúc Kháng

Theo quy hoạch, đường này có diểm đầu ở đường Nguyễn Thái Học, điểm cuối ở đường Huỳnh Thúc Kháng, cách đó khoảng 130 m.

 Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Huỳnh Thúc Kháng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Nguyễn Thái Học tới đường Huỳnh Thúc Kháng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Lê Lợi tới đường Lê Thánh Tôn

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Lê Lợi, sau đó kết thúc ở đường Lê Thánh Tôn, cách đó khoảng 140 m.

 Đường nối đường Lê Lợi tới đường Lê Thánh Tôn trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Lê Lợi tới đường Lê Thánh Tôn trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

  Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY