Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

  Phường Duy Minh thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Bạch Thượng và phường Đồng Văn; Phía tây giáp phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội. 

4. Đường nối QL 1 tới đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 1, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc. Đường này có chiều dài khoảng 1 km.

  Đường nối QL 1 tới đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối QL 1 tới đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với QL 1A

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu ở QL 1, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía bắc.

  Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

  Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đường Nguyễn Cường.

 Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY