Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã An Lão thuộc huyện Bình Lục, phía đông, tây, nam giáp Nam Định; phía bắc giáp Tiên Động.

28. Đường nối đoạn trường tiểu học tới bờ sông Ninh Giang

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 910 m. Điểm đầu ở đoạn gần trường tiểu học, điểm cuối ở bờ sông Ninh Giang.

 Đường nối đoạn trường tiểu học tới bờ sông Ninh Giang trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn trường tiểu học tới bờ sông Ninh Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

29. Đường nối QL 37B tới thôn Mỹ Đô

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở thôn Mỹ Đô, có chiều dài khoảng 1 km.

 Đường nối QL 37B tới thôn Mỹ Đô trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 37B tới thôn Mỹ Đô trên bản đồ Google vệ tinh.

30. Đường nối QL 37B tới đoạn trường tiểu học

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở đoạn trường tiểu học, cách đó khoảng 570 m.

 Đường nối QL 37B tới đoạn trường tiểu học trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 37B tới đoạn trường tiểu học trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY