Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã An Ninh thuộc huyện Bình Lục, phía Bắc và phía Đông tiếp giáp với huyện Lý Nhân, phía Tây Giáp với giáp với xã Bồ Đề, phía Nam Giáp với xã Mỹ Hà thuộc huyện Mỹ Lộc Nam Định. 

10. Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 2,78 km

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 2,78 km. Điểm đầu ở bờ sông Châu Giang, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 2,78 km về phía tây nam.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 2,78 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn cách đó khoảng 2,78 km trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,70 km

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 10 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,70 km về phía nam.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,70 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 10 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,70 km trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối ĐT 976 tới đường số 10 nói trên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đường số 10 đã miêu tả ở trên, cách đó khoảng 2,20 km.

 Đường nối ĐT 976 tới đường số 10 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đường số 10 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY