Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Đồng Du thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp Hưng Công; phía tây giáp Trịnh Xá; phía nam giáp TP. Phủ Lý; phía bắc giáp Bình Nghĩa. 

 

 

4. Đường nối đoạn dưới chân cầu An Bài tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn dưới chân cầu An Bài, điểm cuối ở đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục, có chiều dài khoảng 2,15 km.

 Đường nối đoạn dưới chân cầu An Bài tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối đoạn dưới chân cầu An Bài tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối ĐT 976 tới bờ sông Châu Giang

 

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 480 m. Điểm đầu ở ĐT 976, sau đó kết thúc ở bờ sông Châu Giang.

 Đường nối ĐT 976 tới bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối ĐT 976 tới bờ sông Châu Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,55 km về phía nam.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,55 km trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY