Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Nhân Chính thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp xã Nhân Nghĩa; Phía tây giáp xã Nhân Khang.; Phía nam giáp huyện Bình Lục; Phía bắc giáp xã Bắc Lý.

4. Đường nối ĐT 972 tới đoạn Công ty TNHH lợn giống DABACO Hà Nam

Đường này có điểm đầu ở ĐT 972, điểm cuối ở đoạn Công ty TNHH lợn giống DABACO Hà Nam. Đường này có chiều dài khoảng 1,80 km.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn Công ty TNHH lợn giống DABACO Hà Nam trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn Công ty TNHH lợn giống DABACO Hà Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường Liên Xã tới đoạn tạp hóa Thắng Diện

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Liên Xã, điểm cuối ở đoạn tạp hóa Thắng Diện, cách đó khoảng 560 m.

 Đường nối đường Liên Xã tới đoạn tạp hóa Thắng Diện trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Liên Xã tới đoạn tạp hóa Thắng Diện trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối ĐT 972 tới đoạn công ty TNHH JY Hà Nam 2

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 972, sau đó kết thúc ở đoạn công ty TNHH JY Hà Nam 2, có chiều dài khoảng 360 m.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn công ty TNHH JY Hà Nam 2 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn công ty TNHH JY Hà Nam 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY