Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Nhân Chính thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp xã Nhân Nghĩa; Phía tây giáp xã Nhân Khang.; Phía nam giáp huyện Bình Lục; Phía bắc giáp xã Bắc Lý.

 

 

7. Đường nối ĐT 975 tới đoạn UBND xã Nhân Chính

Đường này có điểm đầu ở ĐT 975, điểm cuối ở đoạn UBND xã Nhân Chính. Đường này có chiều dài khoảng 445 m.

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn UBND xã Nhân Chính trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn UBND xã Nhân Chính trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối ĐT 975 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang

 

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 975, điểm cuối ở đoạn gần bờ sông Châu Giang, cách đó khoảng 1,40 km.

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối ĐT 975 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

9. Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1 km

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 8 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía đông bắc.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY