Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Nhân Chính thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp xã Nhân Nghĩa; Phía tây giáp xã Nhân Khang.; Phía nam giáp huyện Bình Lục; Phía bắc giáp xã Bắc Lý.

10. Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang

Đường này có điểm đầu ở ĐT 972, điểm cuối ở đoạn gần bờ sông Châu Giang. Đường này có chiều dài khoảng 1,7 km.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 645 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 11 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 645 m về phía tây.

  Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 645 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 645 m trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần bờ sông Châu Giang

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 11 đã miêu tả ở trên (đoạn showroom Vitto Thơm Đông), sau đó kết thúc ở đoạn gần bờ sông Châu Giang, có chiều dài khoảng 300 m.

 Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 11 nói trên tới đoạn gần bờ sông Châu Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY