Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Nhân Khang thuộc huyện Lý Nhân, phía Đông giáp xã Đức Lý; phía Tây giáp huyện Bình Lục; phía Bắc giáp thị trấn Vĩnh Trụ và xã Đồng Lý; phía Nam tiếp giáp với xã Nhân Chính.

4. Đường nối ĐT 971 tới đoạn cách đó khoảng 1 km

Đường này có điểm đầu ở ĐT 971, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía nam.

 Đường nối ĐT 971 tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 971 tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối ĐT 972 tới ĐT 971

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 972, điểm cuối ở ĐT 971, cách đó khoảng 1,9 km.

 Đường nối ĐT 972 tới ĐT 971 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới ĐT 971 trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn gần thôn Cốc

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 5 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 720 m về phía bắc.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn gần thôn Cốc trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới đoạn gần thôn Cốc trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY