Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Nhân Khang thuộc huyện Lý Nhân, phía Đông giáp xã Đức Lý; phía Tây giáp huyện Bình Lục; phía Bắc giáp thị trấn Vĩnh Trụ và xã Đồng Lý; phía Nam tiếp giáp với xã Nhân Chính.

 

 

7. Đường nối Công ty Fabi tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km

Đường này có điểm đầu ở Công ty Fabi, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía bắc.

 Đường nối Công ty Fabi tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối Công ty Fabi tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km trên bản đồ quy hoạch.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn Green Farm

 

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn Green Farm, cách đó khoảng 430 m.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn Green Farm trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn Green Farm trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 615 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 8 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 615 m về phía nam.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 615 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 8 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 615 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY