Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

16. Đường nối đường Khánh Hòa tới đường Trần Quang Khải

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 870 m. Điểm đầu ở đường Khánh Hòa, điểm cuối ở đường Trần Quang Khải.

 Đường nối đường Khánh Hòa tới đường Trần Quang Khải trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Khánh Hòa tới đường Trần Quang Khải trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 120 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở QL 38, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 120 m về phía bắc.

 Đường nối từ QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 120 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối từ QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 120 m trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối QL 38 tới đoạn bệnh viện đa khoa thị xã Duy Tiên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 38, điểm cuối ở đoạn bệnh viện đa khoa thị xã Duy Tiên, cách đó khoảng 90 m.

 Đường nối QL 38 tới đoạn bệnh viện đa khoa thị xã Duy Tiên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 38 tới đoạn bệnh viện đa khoa thị xã Duy Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY