Đường ven biển Nghệ An hơn 4.650 tỷ đồng sẽ được giải ngân 100% vốn trong năm 2022

Dự án đường ven biển Nghệ An dài 69 km được thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021. Nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí 3.200 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.451 tỷ đồng.

Dự án đường ven biển Nghệ An đi qua thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò với quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 12 m, tổng chiều dài khoảng 64 km, có 8 cầu bắc qua.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 3.202 tỷ đồng, mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng.

Hiện nay, vốn đã bố trí hơn 1.653 tỷ đồng, trong đó năm 2021 hơn 483 tỷ đồng; năm 2022 tổng 1.170 tỷ đồng. Số vốn giải ngân đến nay đạt khoảng 427,4 tỷ đồng. Trong quý I/2022 giải ngân vốn hơn 394 tỷ đồng đạt 33,69%.

 Thi công đường ven biển đoạn qua thị xã Cửa Lò. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Theo Báo Nghệ An, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết kế hoạch giải ngân năm 2022 sẽ đạt 100% nguồn vốn bố trí.

Cụ thể, quý I bố trí vốn 389,3 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 26,8%; quý II 632,18 tỷ đồng, lũy kế đạt 70,4%; quý III hơn 183 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 83,1%; quý IV gần 245 tỷ đồng, lũy kế đạt 100%.

Theo Sở Giao thông vận tải, phần tuyến dự kiến thực hiện trong 24 tháng, hoàn thành tháng vào tháng 2/2024.

Về phần cầu, các cầu lớn, gồm cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn, cầu Cửa Thơi, cầu Lạch Vạn và cầu Nghi Quang dự kiến tiến độ 18 tháng, hoàn thành tháng 8/2023.

Các cầu Kênh Nhà Lê và cầu Nghi Tân dự kiến tiến độ 12 tháng, hoàn thành tháng 2/2023. Cầu nhỏ Tân Long dự kiến tiến độ 6 tháng, hoàn thành tháng vào tháng 1/2023.

Dự án đường ven biển Nghệ An dài 69 km được thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021.

Tổng vốn đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 3.200 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.451 tỷ đồng.

Viêc đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) sẽ kết nối tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An, rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

 

chọn