Gần 12 ha đất được chuyển sang đất ở tại khu đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh phần đất khác trong khu đô thị thị Thiều, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa thành đất nhà ở (ký hiệu DTPT-05, khoảng 5,75 ha và DTPT-06, khoảng 5,94 ha).

Ngày 08/3/2021, UBND huyện Triệu Sơn công bố công văn số 1290/UBND-KTHT đề cập về chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Thiều với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua quyết định số 4494/QĐ-UBND chủ trương phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đến 2025. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 375.47 ha, trong đó có đất dân dụng là 190,16 ha, đất ngoài dân dụng 73,68 ha và đất khác là 11,63 ha. 

Riêng phần đất dự phát triển (ký hiệu DTPT-05, khoảng 5,75 ha và DTPT-06, khoảng 5,94 ha) là phần đất khác nay đã đều chỉnh thành đất nhà ở. UBND Thanh Hóa cũng đã đều chỉnh chức năng sử dụng đất 02 lô đất dự phát triển (ký hiệu DTPT-05, khoảng 5,75 ha và DTPT-06, khoảng 5,94 ha) thành đất ở đô thị. Tuy nhiên, UBND không điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với phần đất dịch vụ thương mại có ký hiệu TM-01.

Trong quyết định có nêu rõ quy mô dân số hiện là 6.899 người, trong đó xã Dân Lý là 4.799 người và một phần dân cư phía Nam xã Dân Quyền là 2.100 người. Dân số đô thị dự báo đến năm 2025 khoảng 10.000 người.

Sau khi được phê duyệt UBND huyện Triệu Sơn chủ động lập kế hoạch nguồn vốn để triển khai chi tiết dân cư tại khu đất được đều chỉnh cục bộ quy hoạch. 

chọn