Tags

giá đất vĩnh phúc

Tìm theo ngày
Giá đất Vĩnh Phúc

Giá đất Vĩnh Phúc

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành theo Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bảng giá đất Vĩnh Phúc này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 40.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn TP Vĩnh Yên.

- Thành phố Vĩnh Yên: Giá đất ở cao nhất là 40 triệu đồng/m2, tại vị trí 1 thuộc địa điểm từ giáp địa phận phường Ngô Quyền đến giao đường Nguyễn Viết Xuân.

- Thành phố Phúc Yên: Đất ở tại vị trí 1, có giá cao nhất là 25 triệu đồng/m2 thuộc về đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc.

- Huyện Bình Xuyên: Đất ở có giá cao nhất là 12 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 thuộc một số khu vực của thị trấn Hương Canh và Thanh Lãng.

Bảng giá đất được UBND tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức.

- Tính tiền sử dụng đất khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.