Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở

Trong năm 2020, Nội đã có 99 dự án nhà ở, tương ứng với 7.276.495 m2 sàn nhà ở trên địa bàn thành phố hoàn thành và sử dụng.
Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội Hà Nội. (Ảnh: Zing News).

Cụ thể theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2020, trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.281 m2, sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương ứng 6.571.944 m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270 m2 sàn, 1.724 căn hộ. 

Như vậy, Hà Nội cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020.

Cũng trong năm 2020, Sở Xây dựng đã lên đề án về kế hoạch xây dựng lại nhà chung cư cũ trên toàn thành phố, có ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng và tham mưu cho UBND Thành Phố.

Theo đề án, TP Hà Nội cần bố trí và gia hạn quỹ nhà tái định cư 1.876 căn hộ, thu hồi 2.508 căn hộ; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội đã được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị hợp tác đầu tư năm 2020. 

Tính chung trong giai đoạn 2016 - 2020, TP Hà Nội hoàn thành cải tạo, xây dựng lại được 9 khối (block) và hiện nay đã giao 19 nhà đầu tư, để lập quy hoạch chi tiết 1/500 thực hiện cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn (với 834 nhà chung cư cũ, chiếm hơn 50% số lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn).

chọn