Hà Nội rà soát các dự án trúng đấu giá đất không bố trí nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa ra văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung liên quan việc phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn.

Vì vậy, trong văn bản mới ban hành lần này, UBND TP Hà Nội giao cho các đơn vị liên quan tổng hợp kiểm tra rà soát, tham mưu, dự thảo theo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND.

Trong đó, cần rà soát và báo cáo về công tác phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2021; rà soát lại các văn bản kết luận, chỉ đạo của UBND TP, cơ quan liên quan để tham mưu điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành.

Đồng thời kiểm tra, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn TP có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội

Ngoài ra các đơn vị cần kiểm tra tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Xây dựng sẽ đề xuất kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND TP, HĐND TP, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo UBND TP trước ngày 30/6.

Cũng theo văn bản, trong thời gian tới Hà Nội sẽ rà soát quỹ đất 20% toàn bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã. 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ tổng hợp gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND TP trước ngày 25/6.

Ngoài ra, trong văn bản trên, UBND TP Hà Nội cũng thông tin và kiểm tra lại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, xây dựng công trình bãi đỗ xe tại một khu đất đấu giá thuộc huyện Gia Lâm; các dự án trúng đấu giá mà không bố trí nhà ở xã hội để tổng hợp tình hình, cơ chế đầu tư liên quan mô hình bố trí nhà ở xã hội.

chọn