Hà Nội sẽ cưỡng chế Công ty Sông Đà Hoàng Long bàn giao phí bảo trì ở dự án The Golden An Khánh

TP Hà Nội đã có văn bản ủy quyền cho UBND huyện Hoài Đức ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì 2% nhà chung cư 18T1, 18T2 The Golden An Khánh, huyện Hoài Đức.

Hà Nội sẽ cưỡng chế Công ty Sông Đà Hoàng Long bàn giao phí bảo trì ở dự án The Golden An Khánh - Ảnh 1.

Chung cư 18T1, 18T2 The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. (Ảnh: Phan Chính).

Văn bản do Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Đức Chung nêu rõ: UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND huyện Hoài Đức ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì 2% đối với Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long – Chủ đầu tư, để bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư 18T1, 18T2 The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

UBND huyện Hoài Đức phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc về việc thực quyết định cưỡng chế thu hồi quỹ bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư 18T1, 18T2 The Golden An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức,Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vào ngày 19/5, Sở Xây dựng cũng đã gửi văn bản thông tin cho Ban quản trị tòa nhà 18T1, 18T2 The Golden An Khánh, huyện Hoài Đức về việc này.

Liên quan đến công tác quản lí chung cư trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lí nhà nước trong việc quản lí sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn và 12 thành viên gồm các cán bộ, chuyên viên thuộc Phòng quản lí nhà và thị trường bất động sản, Thanh tra Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng về công tác quản lí nhà chung cư thương mại, từ đầu năm đến nay, đã đốc thúc bàn giao kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư; có ý kiến về việc giải quyết kiến nghị của BQT nhà chung cư nhiều nơi; báo cáo TP về kết quả xử lý sau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số dự án.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng cho biết, thời gian qua, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện đã tích cực giải quyết các tranh chấp tại nhiều chung cư.

Trong đó, đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố ra văn bản yêu cầu 20 chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị, ban hành hai quyết định cưỡng chế với hai chủ đầu tư; công khai danh sách 13 chủ đầu tư chây ỳ không bàn giao kinh phí bảo trì.

Việc chủ đầu tư 'chây ỳ' không bàn giao kinh phí bảo trì là hành vi chiếm hữu tài sản của người khác. Đây là tranh chấp thuộc quyền giải quyết của tòa án.

Do đó, UBND thành phố đề nghị, Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Tư pháp về quan điểm xây dựng qui chế quản lí, sử dụng nhà chung cư và các nội dung qui chế theo hướng tôn trọng các nguyên tắc dân sự, hạn chế đặt ra các qui định sử dụng quan hệ điều hành - chấp hành để giải quyết quan hệ pháp luật dân sự.

chọn