Hà Nội thông tin về khu đô thị An Dương chậm tiến độ 20 năm tại Tây Hồ

UBND Thành phố Hà Nội vừa có trả lời liên quan đến kiến nghị của các cử tri liên quan đến dự án khu đô thị An Dương thuộc quận Tây Hồ đã chậm triển khai 20 năm.

Cử tri quận Tây Hồ đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát lại các dự án còn tồn đọng đã lâu chưa được thực hiện trên địa bàn quận. Trong đó có dự án Khu đô thị An Dương đã có quyết định thu hồi 13.970 m2 đất từ năm 1999 và bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng IDC để triển khai dự án xây dựng khu nhà ở, hạ tầng kĩ thuật, công trình công cộng kinh doanh và văn phòng làm việc.

101010baoxaydung_image001

Sơ đồ hiện trạng khu đất. (Ảnh: Báo xây dựng)

Ngày 01/02/2012, Cục thuế Thành phố có Văn bản số 1563/CT-KKKTT xác nhận Công ty TNHH Xây dựng IDC đã nộp đủ tiền sử dụng đất đối với 7.518 m2 đất xây dựng nhà ở và nộp tiền thuê đất một lần cho 25 năm đối với diện tích đất xây dựng công trình công cộng kinh doanh.

UBND Thành phố cho biết, theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ tại Văn bản số 532/UBND-TNMT ngày 17/4/2016, đến nay đã bàn giao cho Công ty TNHH Xây dựng IDC 7.900 m2; diện tích chưa bàn giao cho Công ty là 6.070 m2.

UBND Thành phố đã có các thông báo chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở và văn phòng làm việc khu vực hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ như sau: Đối với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng giao Công ty TNHH Xây dựng IDC tiếp tục sử dụng để thực hiện dự án theo quy định; Đối với diện tích chưa giải phóng mặt bằng: giao UBND quận Tây Hồ quản lí, thực hiện việc chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch. 

Diện tích phù hợp quy hoạch đất ở thì xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu nghĩa vụ tài chính theo quy định; phần diện tích đất nằm trong quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng phục vụ khu dân cư thì thu hồi, hoàn thiện hạ tầng xã hội và HTKT, đảm bảo khớp nối HTKT khu vực, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Đối với diện tích do các hộ gia đình lấn chiếm đất hồ An Dương (sau khi san lấp), UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm xử lý theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Căn cứ vào bản đồ hiện trạng do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND quận Tây Hồ đã xác định ranh giới diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, đất trống, đất xen kẹt chỉnh trang: 6.575,94 m2.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đã cấp Giấy phép quy hoạch và có Văn bản số 7391/QHKT-TMB (P2) ngày 29/11/2018 chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 dự án.

Thành phố cũng cho biết, hiện tại Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục về dự án và đất đai.

Ngoài dự án khu đô thị An Dương, trên địa bàn quận Tây Hồ còn một loạt các dự án khác chậm tiến độ cũng được đề cập như: 

Dự án đô thị Nam Thăng Long- phường Xuân La do công ty TNHH Đô thị nam Thăng Long làm chủ đầu tư kéo dài đã lâu (khoảng 20 năm) liên quan 24 hộ dân tại cụm 5 phường Xuân La.

Dự án nhà hát Thăng Long nằm trong quy hoạch dự án Tây Hồ Tây đến nay chưa thực hiện liên quan đến khu dân cư số 1 phường Xuân La....


chọn