Hà Tĩnh: Các khu kinh tế 'hút' trên 2.467 tỉ đồng từ 16 dự án đầu tư trong năm 2019

Thông tin từ Ban quản lí Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết các khu kinh tế tại địa phương này đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng kí trên 2.467 tỉ đồng trong năm 2019.
Hà Tĩnh: Các khu kinh tế 'hút' trên 2.467 tỉ đồng từ 16 dự án đầu tư trong năm 2019 - Ảnh 1.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại cảng Vũng Áng

Theo đó, Ban quản Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án trong nước với số vốn đăng 2.072,714 tỉ đồng; 5 dự án đầu tư FDI với số vốn đăng 6,8 triệu USD; 3 dự án tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Khu công nghiệp Gia Lách với tổng vốn đầu tư 245 tỉ đồng.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn các Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp có 172 dự án còn hiệu lực.

Trong đó, Khu kinh tế Vũng Áng có 139 dự án, gồm 82 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng 52.395,184 tỉ đồng; 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 13,599 tỉ USD.

Khu kinh tế Cầu Treo hiện có 24 dự án với tổng mức đầu tư 1.727 tỉ đồng; Khu công nghiệp Gia Lách có 9 dự án với tổng mức đầu tư đăng 885 tỉ đồng.

Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn các khu kinh tế tỉnh đạt 7.210 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2018.

Bên cạnh đó, Ban quản Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thẩm định, chấp thuận bản vẽ qui hoạch tổng mặt bằng, phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) cho 15 dự án đầu tư với diện tích 39,51 ha. Trong đó, chấp thuận mới 8 dự án, điều chỉnh 7 dự án; cấp 16 giấy phép xây dựng cho các công trình, hạng mục công trình cho các nhà đầu tư trong năm 2019.

chọn