Hải Dương đấu giá 47 lô đất ở tại huyện Nam Sách, khởi điểm 8 triệu đồng/m2

47 lô đất ở tại điểm dân cư số 2, thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có diện tích từ 100 đến 124 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nam Sách.

Cụ thể là quyền sử dụng 47 lô đất ở tại điểm dân cư số 2, thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Các lô đất có diện tích từ 100 đến 124 m2/lô với mức giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2, mục đích sử dụng làm đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

 Thông tin 47 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ từ 8h30 ngày 31/5 đến hết 16h ngày 13/6 tại Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia và tại trụ sở UBND xã Minh Tân.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ từ 8h30 ngày 31/5 đến hết 16h ngày 13/6 tại trụ sở UBND xã Minh Tân.

Khách hàng có thể tự xem khu đất hoặc liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia để đăng ký xem tài sản vào các ngày 8/6 và 9/6.

Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá và bỏ phiếu vào thùng phiếu từ 8h30 đến 16h ngày 12/6 và 13/6.

Địa điểm đặt thùng phiếu tại UBND xã Minh Tân. Thời gian niêm phong thùng phiếu vào 16h1 ngày 13/6.

Buổi công bố giá được tổ chức lúc 14h ngày 16/6 tại hội trường UBND xã Minh Tân.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia, số điện thoại 02437.622.619, email congtydaugiaso5quocgia@gmail.com.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.