Phú Thọ đấu giá 58 ô đất ở tại huyện Tam Nông, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

58 ô đất ở tại khu Đồng Đoa, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 100 m2/ô đến 236 m2/ô.

Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển Qũy đất huyện Tam Nông.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 58 ô đất ở tại khu Đồng Đoa, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các ô đất có diện tích từ 100 m2/ô đến 236 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 6 đến 7 triệu đồng/m2.

 

STT

Ô/thửa
 đất

Diện tích

Gía khởi điểm

Thành tiền

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/hs)

(đồng/ô)

(đồng/m2)

 

BT1

           

1

BT1-01

172,5

7.000.000

1.207.500.000

500.000

200.000.000

100.000

2

BT1-02

200,0

6.000.000

1.200.000.000

500.000

200.000.000

100.000

3

BT1-03

200,0

6.000.000

1.200.000.000

500.000

200.000.000

100.000

4

BT1-04

198,5

6.000.000

1.191.000.000

500.000

200.000.000

100.000

5

BT1-05

220,0

6.000.000

1.320.000.000

500.000

200.000.000

100.000

6

BT1-06

220,0

6.000.000

1.320.000.000

500.000

200.000.000

100.000

7

BT1-07

220,0

6.000.000

1.320.000.000

500.000

200.000.000

100.000

8

BT1-08

220,0

6.000.000

1.320.000.000

500.000

200.000.000

100.000

9

BT1-09

236,4

7.000.000

1.654.800.000

500.000

200.000.000

100.000

 

LK1

           

10

LK1-01

131,6

7.000.000

921.200.000

500.000

100.000.000

100.000

11

LK1-02

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

12

LK1-03

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

13

LK1-04

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

14

LK1-05

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

15

LK1-06

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

16

LK1-07

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

17

LK1-08

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

18

LK1-09

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

19

LK1-10

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

20

LK1-11

131,4

7.000.000

919.800.000

500.000

100.000.000

100.000

 

LK2

           

21

LK2-01

115,3

7.000.000

807.100.000

500.000

100.000.000

100.000

22

LK2-02

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

23

LK2-03

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

24

LK2-04

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

25

LK2-05

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

26

LK2-06

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

27

LK2-07

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

28

LK2-08

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

29

LK2-09

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

30

LK2-10

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

31

LK2-11

140,0

6.500.000

910.000.000

500.000

100.000.000

100.000

 

LK3

           

32

LK3-01

100,0

6.500.000

650.000.000

500.000

100.000.000

100.000

33

LK3-02

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

34

LK3-03

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

35

LK3-04

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

36

LK3-05

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

37

LK3-06

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

38

LK3-07

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

39

LK3-08

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

40

LK3-09

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

41

LK3-10

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

42

LK3-11

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

43

LK3-12

100,0

6.500.000

650.000.000

500.000

100.000.000

100.000

 

LK4

           

44

LK4-01

100,0

6.500.000

650.000.000

500.000

100.000.000

100.000

45

LK4-02

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

46

LK4-03

100,0

6.000.000

600.000.000

500.000

100.000.000

100.000

47

LK4-04

149,8

7.000.000

1.048.600.000

500.000

200.000.000

100.000

 

LK5

           

48

LK5-01

110,0

6.500.000

715.000.000

500.000

100.000.000

100.000

49

LK5-02

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

50

LK5-03

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

51

LK5-04

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

52

LK5-05

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

53

LK5-06

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

54

LK5-07

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

55

LK5-08

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

56

LK5-09

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

57

LK5-10

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

58

LK5-11

110,0

6.000.000

660.000.000

500.000

100.000.000

100.000

 

Tổng

7.065,5

 

43.605.000.000

     

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày 25/5 đến 16h30 ngày 9/6 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tam Nông.

Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính) trrong hai ngày 29/5 và 30/5. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ trước một ngày với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc khách hàng tự đi xem theo sơ đồ quy hoạch đã được cung cấp trong hồ sơ đấu giá.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 25/5 đến 16h30 ngày 9/6. Phong bì đựng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phong bì đựng phiếu trả giá của khách hàng phải ký niêm phong và gửi qua đường bưu chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày làm việc, từ ngày 7/6 đến 17h ngày 9/6 vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Buổi công bố giá được tổ chức lúc 8h ngày 12/6 (thứ hai) tại Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ, điện thoại 02103.842.215 – 086 55444 36); Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển Qũy đất huyện Tam Nông.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.