Hải Phòng đấu giá khu đất làm dự án TMDV kết hợp ở tại quận Lê Chân, khởi điểm hơn 808,45 tỷ đồng

Khu đất làm dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, có tổng diện tích đất là 11.321,5 m2.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Lê Chân.

Cụ thể là quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở tại lô CC/29-4, ô phố A29, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, với tổng diện tích 11.321,5 m2. Giá khởi điểm hơn 808,45 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 161,69 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 4/11 đến 17h ngày 18/11 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng.

Khách hàng xem tài sản trong ngày 10/11 và ngày 11/11 (trong giờ hành chính) tại lô CC/29-4, ô phố A29, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; và nộp tiền đặt trước từ ngày 16/11 đến ngày 18/11 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm nhận, nộp phiếu trả giá từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến ngày 18/11 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng.

Cuộc đấu giá được tổ chức từ 8h30 ngày 21/11 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng, địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải Phòng; điện thoại (0225) 3678680.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.