Hòa Bình đấu giá 102 lô đất ở tại huyện Tân Lạc, khởi điểm từ 13,15 triệu đồng/m2

102 thửa đất ở tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích là 9.860,4 m2.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc.

Cụ thể là quyền sử dụng 102 thửa đất ở tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích các lô đất là 9.860,4 m2.

102 lô đất có mức giá khởi điểm từ 13,15 đến 17,94 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng của các lô đất là đất ở tại đô thị.

 

 

 

 Thông tin 102 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian xem tài sản vào các ngày 29, 30/12. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/12 đến ngày 4/1/2023 tại Trung tâm Đấu giá và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân lạc. Giá bán mỗi hồ sơ là 500.000 đồng.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá vào ngày 4/1/2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 4/1/2023 đến trước 17h ngày 5/1/2023 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hoà Bình.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 9/1/2023 tại nhà văn hoá Trung tâm huyện Tân Lạc.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, địa chỉ phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, số điện thoại 02183.858.919; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc, địa chỉ thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.