Bình Định: Bỏ cọc 13 lô đất sau đấu giá, nhà đầu tư mất hơn 4 tỷ đồng

Tỉnh Bình Định vừa hủy kết quả trúng đấu giá 13 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến Cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất ở tại Khu tái định cư phục vụ tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến Cầu Thiện Chánh thuộc phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

13 lô này được đem ra đấu giá vào tháng 8 với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 25,44 tỷ đồng. Số tiền đặt trước (cọc) đã nộp 4,2 tỷ đồng.

Lý do hủy kết quả trúng đấu giá là người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá còn lại và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào Ngân sách nhà nước theo quy định sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo nộp tiền.

Về việc xử lý số tiền đặt trước, số tiền đặt trước (4,2 tỷ đồng) của các khách hàng tham gia đấu giá đã nộp đối với 13 lô đất nêu trên sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Bình Định chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan hủy các thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đối với 13 lô đất nêu trên.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thu, nộp số tiền đặt trước vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất nêu trên theo quy định.

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.