Hoằng Hóa, Thanh Hóa sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2

47 lô đất ở gồm 21 lô tại xã Hoằng Phượng và 26 lô tai xã Hoằng Quý với tổng diện tích 7.037,7 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 5/8 tới đây.

>>Xem thêm: Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa hiện nay

21 lô đất tại xã Hoằng Phượng

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Anh, có địa chỉ tại 45/144 đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0978 727 062 – 0903 434 727.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 21 lô đất ở lâu dài tại MBQH số 74/MBQH-UBND ngày 21/9/2020 xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa.

Tổng diện tích các lô đất là 3.379 m2 (mỗi lô từ 158 m2 đến 183 m2) với mức giá khởi điểm từ 3,5 triệu đồng đến 4,2 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 560 triệu đồng đến 768,6 triệu đồng. Tiền đặt trước là 80 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Xem tài sản, bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hoằng Phượng và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Anh từ ngày 14/7 đến hết ngày 3/8.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 1018691439 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Anh mở tại Ngân hàng Viecombank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 2/8 đến ngày 3/8.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp hoặc gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 5/8 tại UBND xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa.

Hoằng Hóa, Thanh Hóa sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Phượng.

26 lô đất tại xã Hoằng Quý

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại 76 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0989 589 052.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 26 lô đất ở lâu dài tại MBQH số 11/MBQH-UBND ngày 18/5/2020 xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa.

Tổng diện tích các lô đất là 3.658,7 m2 (mỗi lô từ 139,8 m2 đến 158,9 m2) với mức giá khởi điểm từ 5 triệu đồng đến 7,2 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 700 triệu đồng đến hơn 1,144 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Xem tài sản từ ngày 16/7 đến 17h ngày 2/8 tại vị trí các khu đất.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hoằng Quý và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ ngày 16/7 đến hết ngày 2/8.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 116000081575 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 2/8 đến ngày 3/8.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 5/8 tại UBND xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa.

Hoằng Hóa, Thanh Hóa sắp đấu giá 47 lô đất, khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoằng Quý.

 

chọn