Huyện Gia Lâm, Hà Nội đấu giá 19 thửa đất ở, khởi điểm từ 19 triệu đồng/m2

11 thửa đất tại vị trí khu đất có ký hiệu C5 thôn 1, vị trí C11 thôn 3 xã Trung Mầu, và C80+C81+C82, thôn 7, xã Đông Dư; một thửa tại khu đất C69 xã Phù Đổng; 7 thửa đất tại B60 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, sẽ được mang ra đấu giá vào ngày 23/6.

Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm .

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 11 thửa đất tại vị trí khu đất có ký hiệu C5 thôn 1, vị trí C11 thôn 3 xã Trung Mầu, và C80+C81+C82, thôn 7, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Các thửa đất có diện tích từ 62 đến 219 m2/thửa với giá khởi điểm từ 19 đến 24 triệu đồng/m2. 

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 23/6 tại tầng 4, phòng họp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm -  Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

 Thông tin 11 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất tại khu đất C69 xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 23/6 tại tầng 4, phòng họp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm - Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

   Thông tin 1 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình). 

Quyền sử dụng đất ở đối với 7 thửa đất tại B60 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 69 đến 86 m2/thửa với giá khởi điểm từ 22,6 đến 23,1 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 23/6 tại tầng 4, phòng họp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm - Trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

 Thông tin 7 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia, địa chỉ số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, số điện thoại 02437.622.619.

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.