[Infographic] 17 dự án nhà ở xã hội triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2025

Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố danh mục 17 dự án nhà ở xã hội sẽ phát triển trong thời gian tới. Tỉnh cho biết các dự án này dự kiến khởi công từ cuối năm 2023 đến 2025.