Quy hoạch

[Infographic] Quy hoạch Đà Nẵng có 12 phân khu, hai vành đai kinh tế

Toàn TP Đà Nẵng tổ chức thành 12 phân khu theo Quyết định số 359/QĐ-TTg do Thủ tướng vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
[Infographic] Quy hoạch Đà Nẵng có 12 phân khu, hai vành đai kinh tế - Ảnh 1.

 

Quy hoạch
 
chọn