Tags

KCN Bàu Bàng

 • Tiến độ các khu công nghiệp lớn ở Bình Dương

  Tiến độ các khu công nghiệp lớn ở Bình Dương

  Dự án 12:00 | 26/05/2024

  Tại Bình Dương, KCN Bắc Tân Uyên 1 đang được lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000, KCN Bàu Bàng mở rộng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, KCN Cây Trường đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000...
 • Bình Dương sẽ tăng diện tích KCN Bàu Bàng

  Bình Dương sẽ tăng diện tích KCN Bàu Bàng

  Dự án 15:33 | 26/05/2021

  Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng cho biết, huyện sẽ mở rộng KCN Bàu Bàng diện tích 1.000 ha để thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ.
Tìm theo ngày
KCN Bàu Bàng

KCN Bàu Bàng