Tiến độ các khu công nghiệp lớn ở Bình Dương

Tại Bình Dương, KCN Bắc Tân Uyên 1 đang được lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000, KCN Bàu Bàng mở rộng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, KCN Cây Trường đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000...

Một KCN tại Bình Dương. (Ảnh minh họa: Becamex).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, chiều 24/5, lãnh đạo UBND tỉnh đã có cuộc họp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. 

Ban này đang phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan lập Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 KCN chuyên ngành cơ khí (KCN Bắc Tân Uyên 1), dự kiến xây dựng tại địa bàn TP Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.  

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Bàng mở rộng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại thị trấn Lai Uyên, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng và xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng với diện tích 1.000 ha.

KCN Cây Trường (thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng) đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở trình thẩm định thiết kế cơ sở. Các KCN đang gặp một số vướng mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tài chính bố trí dự toán kinh phí bổ sung cho công tác lập quy hoạch KCN cơ khí. Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác lập quy hoạch 1/5.000 tạo cơ sở đảm bảo tiến độ các bước tiếp theo của dự án. 

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Bàu Bàng phê duyệt giá bồi thường để ra phương án bồi thường trong tháng 6/2024.

Yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh và các đơn vị nhanh chóng hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các KCN Đại Đăng, Rạch Bắp, Đất Cuốc, Sóng Thần 3… để các KCN vận hành ổn định, tạo thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư. 

chọn
Hé lộ tình tiết bữa trưa 'bàn kế' huy động hơn 30.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Bà Trương Mỹ Lan khai nhận đã mời lãnh đạo SCB, TVSI, Vạn Thịnh Phát tới ăn trưa để bàn kế hoạch phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.