Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch KCN Hải Long khoảng 1.100 ha ở Giao Thủy, Nam Định

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Hải Long, huyện Giao Thủy.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch KCN Hải Long.

Ngày 23/5, UBND tỉnh Nam Định có Quyết định số 1090/QĐ-UBND và số 1093/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (huyện Giao Thủy) và quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực). 

 Theo nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng KCN Hải Long (huyện Giao Thủy) thuộc các xã Bạch Long, Giao Long, Giao Châu, Giao Nhân. 

KCN có phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và Quốc lộ 37B; phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu và đường tỉnh ĐT488; phía Tây giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu. 

 KCN Hải Long có tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch tỉnh; tạo việc làm cho người lao động, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; làm cơ sở để tổ chức lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

 Quy mô lao động dự kiến trong khu vực quy hoạch trung bình khoảng 100.000 người. 

 KCN Hải Long có vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Giao Thủy.  

 Thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN Hải Long không quá 12 tháng và thực hiện trong năm 2024-2025. 

Theo ghi nhận thực tế, trong tổng diện tích đất nghiên cứu khoảng 1.100ha, phần lớn diện tích đất là đất nông nghiệp trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất giao thông nội đồng.

 Ngoài ra trong khu vực nghiên cứu có một số mộ rải rác, khu vực bãi rác của xã, khu vực nghĩa trang tập trung tại xã Giao Long.

Khu công nghiệp Hải Long là Khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường. Chỉ thu hút các ngành nghề đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định của tỉnh Nam Định.