Kế hoạch sử dụng đất phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở phường Quang Trung.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất quận Đống Đa

Kế hoạch sử dụng đất phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc phường Quang Trung. (Ảnh: Tienphong).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, phường Quang Trung hiện có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án:

Xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà theo quy hoạch tại góc 1/4 nút giao thông từ Học Viện Ngân Hàng đến cổng trường Đại học Công Đoàn.

Kế hoạch sử dụng đất phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Phường Quang Trung trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Đống Đa. Theo văn bản này, phường Quang Trung có thêm 3 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, đó là các dự án:

- Dự án xử lý các trường hợp không đủ điều kiện xây dựng và tồn tại dọc theo các tuyến phố trên địa bàn quận (Vành đai I, Vành đai II, Dự án Cải tại mương T5A1, dọc các tuyến mương và tuyến đường mới mở/ L2A Y cụ Y Khoa...)

- Dự án Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nút giao thông Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di

- Xây dựng nhà sinh hoạch cộng đồng (26 trường hợp).

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Đống Đa TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.