Tags

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên

Tìm theo ngày
Kế hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên mới nhất

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 10 phường và 2 xã. Cụ thể:

Gồm, 10 phường: Kế hoạch sử dụng đất tại phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân.

Tại 2 xã: Kế hoạch sử dụng đất tại xã Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin kế hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo kế hoạch.

- Sơ đồ khu đất.

- Hình ảnh mô tả khu đất.

- Thông tin thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tin các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.