Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 6/2022 đồng loạt tăng

Lãi suất tại ngân hàng Indovina Bank đồng loạt tăng trong tháng 6 này. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 6,4%/năm được huy động cho khách hàng cá nhân có tiền gửi với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 7/2022

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng với tiền gửi VND

Trong lần điều chỉnh gần đây, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã thực hiện tăng lãi suất tiền gửi với các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Hiện tại, khách hàng cá nhân sẽ nhận lãi suất trong khoảng 3,6 - 6,4%/năm đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, ba kỳ hạn đầu gồm 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng cùng tăng 0,1 điểm %, lần lượt lên mức 3,6%/năm, 3,7%/năm và 3,9%/năm. Lãi suất ngân hàng đối với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 13 tháng cùng tăng 0,3 điểm %, hiện ở mức tương ứng là 5,1%/năm, 5,2%/năm, 6%/năm và 6,1%/năm.

Tương tự, Indovina Bank cũng đã điều chỉnh tăng lần lượt 0,4 điểm % và 0,5 điểm % cho kỳ hạn 18 tháng và từ 24 tháng trở lên, tương ứng với mức lãi suất là 6,3%/năm và 6,4%/năm.

Xét đến phương thức lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng cá nhân hiện sẽ được hưởng khung lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,69 - 6,04%/năm cho các khoản tiền có kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. So với tháng trước, khung lãi suất này được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,1 - 0,45 điểm %.

Ảnh: Indovina Bank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Indovina Bank cũng có động thái điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,1  - 0,7 điểm %. Hiện tại, lãi suất dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ đang dao động trong khoảng 3,4 - 6,2%/năm.

Chi tiết như sau: 3,4%/năm (kỳ hạn 1 tháng), 3,5%/năm (kỳ hạn 2 tháng), 3,7%/năm (kỳ hạn 3 tháng), 4,7%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 4,8%/năm (kỳ hạn 9 tháng), 5,6%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 5,8%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6%/năm (kỳ hạn 18 tháng) và 6,2%/năm (từ kỳ hạn 24 tháng trở lên).

Trường hợp chọn phương thức lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được nhận lãi suất ngân hàng Indovina Bank trong khoảng 3,49 - 5,86%/năm, tăng 0,1 - 0,63 điểm % so với tháng trước. Khung lãi suất này được áp dụng cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

3,4

 

3,6

 

2 Tháng

3,5

3,49

3,7

3,69

3 Tháng

3,7

3,69

3,9

3,89

6 Tháng

4,7

4,65

5,1

5,05

9 Tháng

4,8

4,72

5,2

5,11

12 Tháng

5,6

5,46

6

5,84

13 Tháng

5,8

5,64

6,1

5,92

18 Tháng

6

5,76

6,3

6,03

>= 24 Tháng

6,2

5,86

6,4

6,04

Nguồn: Indovina Bank

Ngoài ra, Indovina Bank cũng triển khai mức lãi suất chung là 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần, lĩnh lãi cuối kỳ, áp dụng cho cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lưu ý, để mở tài khoản tiết kiệm, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều cần phải có số tiền tối thiểu là 5 triệu đồng. Biểu lãi suất trên chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Đối với các khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng, lãi suất huy động sẽ căn cứ vào sự thương lượng giữa ngân hàng và khách hàng.

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.