Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn

Một số dự án quy mô lớn như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, nâng cấp Quốc lộ 4B, Khu trung truyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, quần thể khu du lịch sinh thái và cáp treo Mẫu Sơn, Khu đô thị mới Mai Pha,...

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành danh mục các dự án trọng điểm năm 2022. Trong đó có 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 18 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (gồm 5 dự án PPP). Các dự án với tổng mức đầu tư 34.591 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành muộn nhất vào năm 2027.

Cụ thể, 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18) trị giá 988,3 tỷ đồng; hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA) với tổng mức đầu tư 1.377,6 tỷ đồng; nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng trị giá 193,1 tỷ đồng; Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng với tổng mức đầu tư 213,4 tỷ đồng; nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B trị giá 3.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh sách nêu rõ 18 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó có 16 dự án khu đô thị, du lịch, khu công nghiệp quy mô lớn. Đơn cử là Khu trung truyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 3.299 tỷ đồng; quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 3.499 tỷ đồng; Khu đô thị mới Mai Pha, TP Lạng Sơn 3.380 tỷ đồng; Khu đô thị mới Hữu Lũng 1.989 tỷ đồng; Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ 1.553 tỷ đồng; Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn 1.057 tỷ đồng; Khu công nghiệp Hữu Lũng 599,76 ha; xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành 440 tỷ đồng;...

Còn lại hai công trình giao thông trọng điểm năm nay gồm: Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km44+749 (Hữu Nghị - Chi Lăng), dự án thành phần 2 trị giá 8.743,2 tỷ đồng; cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình 359 tỷ đồng.

Danh sách 23 dự án trọng điểm năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn:

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 1.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 2.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 3.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 4.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 5.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 6.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 7.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 8.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 9.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 10.

Lạng Sơn công bố 23 dự án trọng điểm gần 35.000 tỷ đồng năm nay, có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, loạt KĐT, du lịch lớn - Ảnh 11.