Lịch cắt điện Hà Nội tuần này (23/11-29/11): Dự kiến nhiều nhà ở quận Hoàn Kiếm bị cắt điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội tuần này (23/11-29/11), dự kiến nhiều nhà trên phố Phùng Hưng, phố Bát Đàn, phố Hàng Điếu,...thuộc quận Hoàn Kiếm bị cắt điện.

Lịch cắt điện Hà Nội tuần này (23/11-29/11)

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, từ 9 đến số 47 phố Phùng Hưng (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế) bị cắt điện từ 07h00 đến 11h00 ngày 23/11.

Từ số 35 đến 71 phố Bát Đàn, từ số 1 đến số 43, từ số 2 đến số 50 phố Hàng Điếu; 121 phố Phùng Hưng, 125 phố Phùng Hưng; từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 10 phố Nhà Hỏa (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế) cũng bị mất điện từ 7h15 đến 11h00 ngày 23/11.

Ngoài ra, một số khu vực thuộc quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, huyện Chương Mỹ cũng bị mất điện vào một số ngày trong tuần này.

Tuy nhiên, tùy theo tình hình thời tiết thay đổi thất thường. Vì vậy, lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tại đây: cskh.evnhanoi.com.vn

Dưới đây là lịch cắt điện Hà Nội tuần này chi tiết:

Công ty Điện lực

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Trạng thái

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

23/11/2020

7:00

11:00

Từ 9 đến số 47 phố Phùng Hưng (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

23/11/2020

7:15

11:00

Từ số 35 đến 71 phố Bát Đàn, Từ số 1 đến số 43, từ số 2 đến số 50 phố Hàng Điếu; 121 phố Phùng Hưng, 125 phố Phùng Hưng; Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 10 phố Nhà Hỏa (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

24/11/2020

7:00

11:00

Từ 2 đến số 16 phố Phùng Hưng, Từ số 1 đến số 13; từ 2 đến số 16 phố Lê Văn Linh (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

24/11/2020

7:00

12:00

Từ số 1 đến số 29. từ số 2 đến số 90 phố Đồng Xuân; Từ số 21 đến số 31, từ số 76 đến số 86 phố Hàng Khoai ( Bao gồm ngõ 82 Hàng Khoai).

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

24/11/2020

7:15

11:00

Từ số 1 đến số 15B , từ số 2 đến số 18B phố Hàng Cót; (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

24/11/2020

12:00

16:00

Từ số 24 đến số 70 phố Hàng Cót. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

25/11/2020

7:00

11:00

Số nhà 5 phố Thuốc Bắc. Từ số nhà 1 đến số nhà 33, từ số nhà 2 đến số nhà 32 phố Hàng Mã . Từ số nhà 1 đến số nhà 19, từ số nhà 2 đến số nhà 20 phố Chả Cá. Từ số nhà 1 đến số nhà 37 , từ số nhà 2 đến số nhà 38 phố Hàng Cá. Từ số nhà 23 đến số nhà 75, từ số nhà 2 đến số nhà 78 phố Hàng Đường. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

25/11/2020

7:15

11:00

Từ số 18 đến số 52, từ số 33 đến số 77 phố Hàng Gà; (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

25/11/2020

8:00

12:00

Từ số 12 đến số 40, từ số 7 đến số 9 phố Đinh Liệt, ngõ chợ Gia Ngư (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

25/11/2020

8:30

11:00

Từ số 58 đến số 80 phố Hàng Mã; từ số 15B đến số 67 phố Hàng Cót; từ số 6 đến số 8, từ 7 đến số 41A phố Hàng Chai

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

25/11/2020

11:00

13:00

Khách hàng Tổng Công ty giấy Việt Nam - Công ty TNHH (25 Lý Thường Kiệt)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

26/11/2020

6:00

10:00

Từ số 22 đến số 88, số 53 phố Hàng Bồ, từ số 86 đến số 96, từ số 91 đến số 115 phố Thuốc Bắc. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

26/11/2020

6:15

12:30

Từ số 72 đến số 76, từ số 1 đến số 79 phố Hàng Buồm; Số 1, 2 phố Tạ Hiện (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

26/11/2020

6:30

12:30

Từ số 2 đến số 70 phố Hàng Buồm (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

27/11/2020

6:00

12:30

Từ 1 đến số 57 phố Hàng Đậu, từ số 23 đến số 27 phố Nguyễn Thiệp; Số 2 phố Hàng Giấy; Từ 13 Hàng Đậu (34 Nguyễn Thiệp) đến số 50 phố Nguyễn Thiệp (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

27/11/2020

6:15

12:30

Từ số 1 đến số 53, từ số 2 đến số 42, từ số 64 đến số 70 phố Lãn Ông, từ số 3 đến số 5, 15,20 phố Hàng Cân.

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

27/11/2020

6:30

12:30

Từ số 1 đến số 17, từ số 2 đến số 36 phố Hàng Vải; số 35 phố Hàng Đồng ; từ số 55 đến số 71, từ số 44 đến số 62 và số 70 phố Lãn Ông (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

27/11/2020

8:00

12:00

Từ số nhà 7 đến số nhà 9, từ số nhà 10 đến số nhà 36 Đinh Liệt. Từ số nhà 12 đến số nhà 60, từ số nhà 17 đến số nhà 49 Gia Ngư. Từ số nhà 98 đến số nhà 102 phố Cầu Gỗ. (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

27/11/2020

23:00

6:00

Khách hàng Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 (198 Trần Quang Khải)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

6:30

14:00

Từ số 22 đến số 28 phố Hàng Khoai. Từ số 52 đến số 74; Từ số 31 đến số 35 phố Nguyễn Thiệp. Tập thể số 1 phố Gầm Cầu (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

7:00

14:00

Tập thể Thuỷ Lợi 23 phố Hàng Tre, từ số 1 đến số 5 phố Cầu Gỗ, số 61 phố hàng Bè, từ số 1 đến số 15, từ số 6 đến số 16 phố Hàng Mắm, từ số 6 đến số 40, từ số 3 đến số 23 phố Hàng Muối (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

8:00

12:00

Từ số nhà 1 đến số nhà 23, từ số nhà 44 đến số nhà 46 phố Cầu Gỗ. Từ số nhà 1 đến số nhà 15, từ số nhà 2 đến số nhà 4 Ngõ phố Cầu Gỗ. Từ số nhà 2 đến số nhà 10, từ số nhà 1 đến số nhà 19, số nhà 39, số nhà 43 phố Gia Ngư (mất điện khách hàng trong thời gian 15 phút chuyển tải hạ thế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

8:30

14:00

Khách hàng Văn phòng Hội Cựu chiến binh Việt Nam (34 Lý Nam Đế)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

9:30

12:00

Khách hàng Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hoàn Kiếm (12 ngõ 160 Bạch Đằng)

 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

28/11/2020

18:00

6:00

Khách hàng Công ty TNHH Cao ốc VIETCOMBANK 198 (198 Trần Quang Khải)

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

23/11/2020

7:00

16:00

Bơm nước Công Viên Lê Nin

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

24/11/2020

0:00

8:00

Toàn bộ ngõ Bà Triệu; Một phần khu Liên cơ Vân Hồ; Từ số nhà 165 đến số nhà 187 Bà Triệu; Ngân hàng công thương 306 Bà Triệu; Cty KFC 292 Bà Triệu

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

24/11/2020

0:00

8:00

Không (Chuyển Bạch Mai 11 cấp hạ thế Đình Đại 2)

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

24/11/2020

1:00

9:00

Không (Chuyển Mai Hương 1 cấp hạ thế Mai Hương D)

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

26/11/2020

0:00

8:00

Không (Chuyển Thúy Ái 1A cấp hạ thế Thúy Ái 2)

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

26/11/2020

1:00

9:00

Không (Chuyển Bạch Mai 1 cấp hạ thế XN Điện Thông)

 

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

28/11/2020

0:00

6:00

KS Nikko - 84 Trần Nhân Tông

 

Công ty Điện lực Đống Đa

24/11/2020

5:00

8:00

Ngõ 126 Đê La Thành 120 đến 134 Đê La Thành

 

Công ty Điện lực Đống Đa

27/11/2020

8:00

17:00

Không mất điện khách hàng

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

23/11/2020

7:00

14:00

Không mất điện phụ tải

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

23/11/2020

8:00

16:00

1 phần TDP Hạnh - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

23/11/2020

8:30

16:00

Đài truyền dẫn tín hiệu - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

23/11/2020

8:30

16:00

Đường Sa Đôi - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

24/11/2020

5:00

13:00

Một phần tổ dân phố số 6 - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

24/11/2020

7:00

14:00

Một phần tổ dân phố số 3 - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

24/11/2020

8:00

16:30

Cty TNHH Thương Mại SX và Dịch vụ Việt Hương - Phường Phúc Diễn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

24/11/2020

8:00

16:30

Chiếu sáng Lê Văn Lương - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

25/11/2020

7:00

14:00

Đường Láng-Hòa Lạc - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

25/11/2020

7:00

14:00

Đường Lê Đức Thọ - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

25/11/2020

8:00

15:00

Một phần TDP số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

25/11/2020

8:00

15:00

Một phần TDP số 3 - Phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

25/11/2020

8:30

15:00

Khu chức năng Đô Thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

26/11/2020

8:00

15:00

Một phần TDP số 2 Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

26/11/2020

8:30

15:30

Khu chức năng Đô thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

26/11/2020

8:30

15:30

Khu chức năng Đô thị Thành Phố Xanh - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

27/11/2020

8:00

15:00

Một phần TDP số 8 Đình Thôn - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

27/11/2020

8:30

15:30

Khu nhà ở Hateco 6 Phường Phương Canh - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm

27/11/2020

9:00

12:00

Tòa Nhà Sky Lake - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm

 

Công ty Điện lực Thanh Trì

23/11/2020

7:30

15:30

Một phần thôn Cổ Điển A - xã Tứ Hiệp

 

Công ty Điện lực Thanh Trì

24/11/2020

7:30

15:30

Một phần thôn Mỹ Ả - xã Đông Mỹ

 

Công ty Điện lực Thanh Trì

25/11/2020

7:30

15:30

Không

 

Công ty Điện lực Thanh Trì

26/11/2020

7:30

15:30

Một phần các thôn Bắc Hà, Văn Khúc - xã Đông Mỹ

 

Công ty Điện lực Thanh Trì

27/11/2020

7:30

15:30

Không

Đã hoãn

Công ty Điện lực Gia Lâm

23/11/2020

5:00

8:00

Không mất điện phụ tải

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

23/11/2020

5:00

8:00

Một phần KĐT Vincity

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

24/11/2020

5:00

8:00

Một phần KĐT Vincity

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

24/11/2020

7:00

13:00

Một phần xã Cổ Bi

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

25/11/2020

6:00

8:00

Một phần xã Lệ Chi

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

25/11/2020

6:00

8:00

Một phần xã Lệ Chi

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

26/11/2020

7:00

13:00

Một phần xã Dương Xá

 

Công ty Điện lực Gia Lâm

28/11/2020

7:00

13:00

Một phần xã Cổ Bi

 

Công ty Điện lực Đông Anh

23/11/2020

8:00

16:00

Không.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

25/11/2020

5:30

13:30

Một phần xã Dục Tú.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

28/11/2020

5:00

7:00

Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

28/11/2020

7:00

15:00

Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

28/11/2020

15:00

17:00

Một phần Thị Trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

29/11/2020

5:30

12:30

Một phần Xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Cổ Loa, Xã Dục Tú,Xã Mai Lâm.

 

Công ty Điện lực Đông Anh

29/11/2020

7:30

17:00

Một phần khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.

 

Công ty Điện lực Sóc Sơn

23/11/2020

6:00

14:00

Một phần xã Phù Linh

 

Công ty Điện lực Sóc Sơn

25/11/2020

6:00

14:00

Một phần xã Hồng Kỳ

 

Công ty Điện lực Sóc Sơn

26/11/2020

6:00

14:00

Một phần xã Minh Trí

 

Công ty Điện lực Sóc Sơn

27/11/2020

6:00

14:00

Một phần xã Nam Sơn, Bắc Sơn

 

Công ty Điện lực Tây Hồ

23/11/2020

5:00

5:30

Không

 

Công ty Điện lực Tây Hồ

24/11/2020

5:00

5:30

 

Công ty Điện lực Tây Hồ

25/11/2020

5:00

5:30

 

Công ty Điện lực Tây Hồ

26/11/2020

5:00

5:30

 

Công ty Điện Lực Thanh xuân

23/11/2020

0:00

8:00

Trường Đại Học Đại Nam số 51 đường Vũ Trọng Phụng, Ngõ 53 đường Vũ Trọng Phụng

 

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

24/11/2020

8:30

14:30

Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Tái Định Cư Láng Hạ Thanh Xuân sang Trung Hòa 31 cấp)

 

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

25/11/2020

8:30

14:30

Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế Doãn Kế Thiện 1, Làng Trẻ SOS sang Đường Birla cấp)

 

Công ty Điện Lực Cầu Giấy

26/11/2020

8:30

14:30

Không (chuyển toàn bộ phụ tải hạ thế T2 N05 sang T1.2 N05 cấp)

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

23/11/2020

8:30

11:30

Một phần phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

23/11/2020

8:30

11:30

Một phần lô 2,3,4,5,6 Khu Công nghiệp Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

25/11/2020

8:30

11:30

Khách hàng Trường Mầm non Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

26/11/2020

14:00

16:30

Không

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

27/11/2020

6:00

14:00

Một phần phường Tân Mai

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

27/11/2020

14:00

16:30

Không

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

28/11/2020

14:00

16:30

Không

 

Công ty Điện lực Hoàng Mai

29/11/2020

14:00

16:30

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

24/11/2020

8:00

10:00

tổ 1+ tổ 5 Phường Bồ Đề

 

Công ty Điện lực Long Biên

24/11/2020

8:00

11:00

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

24/11/2020

10:00

13:00

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

24/11/2020

14:00

17:00

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

25/11/2020

9:00

11:00

Tổ 23 phường Long Biên

 

Công ty Điện lực Long Biên

25/11/2020

13:00

16:00

Tổ 1+3 phường Thạch Cầu

 

Công ty Điện lực Long Biên

26/11/2020

7:30

10:30

Tổ 13 phường Cự Khối

 

Công ty Điện lực Long Biên

26/11/2020

8:00

10:00

tổ 12 Phường Bồ Đề

 

Công ty Điện lực Long Biên

26/11/2020

10:30

14:00

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

26/11/2020

13:30

17:00

Tổ 5 phường Cự Khối, Từ số nhà 1 đến số nhà 51 đường Độc lập, Từ số nhà 2 đến số nhà 50 đường Độc lập

 

Công ty Điện lực Long Biên

27/11/2020

7:30

10:00

Từ số nhà 710 đến số nhà 720 đường Nguyễn Văn Cừ

 

Công ty Điện lực Long Biên

27/11/2020

8:00

10:00

tổ 12 và tổ 13 Phường Ngọc Lâm

 

Công ty Điện lực Long Biên

27/11/2020

10:00

12:30

Không

 

Công ty Điện lực Long Biên

28/11/2020

7:30

10:00

Trường Phổ thông trung học Thạch Bàn

 

Công ty Điện lực Long Biên

28/11/2020

8:00

10:00

tổ 7 + 8 + 12 Phường Bồ Đề

 

Công ty Điện lực Long Biên

28/11/2020

10:00

14:00

Không

 

Công ty Điện Lực Mê Linh

24/11/2020

8:30

10:00

Không mất phụ tải

Đã hoãn

Công ty Điện Lực Mê Linh

24/11/2020

10:30

12:00

Không mất phụ tải

Đã hoãn

Công ty Điện lực Hà Đông

23/11/2020

6:00

7:30

Phố Phúc Thịnh, Khu tập thể Sông Đà 10 - Cầu Bươu - Phường Kiến Hưng, Cty CP bê tông XD Hà Tây, Công ty thủy lợi Sông Nhuệ, Công ty CP xe khách, Công ty CP Cúc Phương, Tổ dân phố 11, 13 phường Kiến Hưng

 

Công ty Điện lực Hà Đông

23/11/2020

7:30

9:00

Khu di dân 4A, Ngõ 12 Đường Quang Trung - Phường Quang Trung. Tổ dp 7 P. La Khê.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

23/11/2020

9:00

10:30

Khu dãn dân 4B - Quang Trung- Phường Quang Trung.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

24/11/2020

6:00

7:30

Công ty TNHH MTV máy kéo và máy NN, Phố tiểu Công nghệ, dãy bờ sông p. Yết Kiêu.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

24/11/2020

7:30

9:00

Trường BDCB Lê Hồng Phong, Dọc đường Thanh Bình, Ngõ 2,3,4 Thanh Bình, tổ dân phố 9 phường Mỗ Lao, Trường Tiểu học Trần Phú, Ngõ 1 Trần Phú sau khách sạn Anh Quân.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

24/11/2020

9:00

10:30

Phố Tây Sơn, Phan Huy Chú, Phố Nguyễn Thượng Hiền phường Yết Kiêu.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

25/11/2020

6:00

7:30

Phố Bế Văn Đàn, phố Quang Trung từ số 10 Quang Trung – 208 Quang Trung.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

25/11/2020

7:30

9:00

Trường tiểu học Trần Phú (Phân hiệu 2), Tổ dân phố 7, 8, 9 Mỗ lao.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

25/11/2020

9:00

10:30

Khách sạn Sông Nhuệ.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

26/11/2020

6:00

7:30

Ngõ 1 Trần Phú, tổ dân phố 8 phường Mỗ Lao, Rượu cồn Tân Thịnh, TT điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Cục thi hành án Hà Nội, Nhà nghỉ Tân Thịnh.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

26/11/2020

7:30

9:00

Tổ dân phố 5, xóm bờ sông phường La Khê

 

Công ty Điện lực Hà Đông

26/11/2020

9:00

10:30

Khu TT Xe khách đường Ngô Quyền - Phường Quang Trung.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

27/11/2020

7:30

9:00

Đường Lý Tự Trọng, ngõ 14 Ngô Quyền, Khu Tập thể Chùa Ngòi - Phường Quang Trung.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

27/11/2020

9:00

11:00

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ.

 

Công ty Điện lực Hà Đông

27/11/2020

9:00

11:00

Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ.

 

Công ty Điện Lực Sơn Tây

24/11/2020

7:00

15:00

Khu dân cư Đồng Láng

 

Công ty Điện Lực Sơn Tây

26/11/2020

7:00

15:00

Khu dân cư Đồng Dinh, Thôn Lễ Khê

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

24/11/2020

7:00

11:00

Phương Biên Giang Công ty cổ phần nội thất Thăng Long.

Đã hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ

25/11/2020

7:00

10:00

Xã Ngọc Hòa Thôn Cả, một phần Thôn Chúc Lý Cty CP chất lượng, Cty Dương Châu, Cty Đại Yên, Cục CSBV 1+2 Xã Đại Yên Một phần Thôn Dền Khê

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

26/11/2020

7:00

12:00

Khu Công nghiệp Phú Nghĩa – Xã Phú nghĩa Công ty VMEP, Công ty Châu AaU, Cty Khải Đăng, Cty chiếu sáng thiết bị đô thị, Cty Kfoood, Cty Dược Thăng Long, Cty Thuận Phát.

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

27/11/2020

7:00

9:30

Xã Quảng Bị Trừ một phần Thôn 1, trừ một phần thôn Liên Hợp Xã Hợp Đồng Thôn Đồng Lệ, Thôn Thái Hòa, Một phần thôn Đạo Ngạn

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

27/11/2020

8:00

9:30

Xã Tiên phương Một phần thôn Sơn Đồng, Một phần thôn Cao Sơn

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

28/11/2020

7:30

9:00

Xã Hợp Đồng Thôn Đạo ngạn

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

28/11/2020

10:00

11:30

Xã Quảng Bị Xóm Lò

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

28/11/2020

14:00

15:30

Thị trấn Chúc Sơn Một phần khu Yên Sơn

 

Công ty Điện lực Chương Mỹ

29/11/2020

8:00

9:30

Thị trấn Chúc Sơn Khu Yên Sơn, Khu Bình Sơn, Khu Hòa Sơn, Xóm Chùa, Xóm Nội. Bệnh viện Huyện Chương Mỹ, Công Ty Điện lực Chương Mỹ. Xã Ngọc Hòa Một phần Thôn Chúc Lý

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

23/11/2020

5:00

8:00

Xã Duyên Thái

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

23/11/2020

6:00

14:00

Xã Liên Phương

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

24/11/2020

5:00

6:30

Xã Duyên Thái

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

24/11/2020

6:30

14:30

TBA Bơm Duyên

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

24/11/2020

14:30

16:00

Xã Duyên Thái

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

26/11/2020

5:00

6:30

Xã Minh Cường

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

26/11/2020

6:30

14:30

Bơm Đỗ Xá

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

26/11/2020

14:30

16:00

Xã Minh Cường

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

28/11/2020

5:00

6:30

Xã Chương Dương

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

28/11/2020

6:30

12:30

1/2 Xã Chương Dương

 

Công ty Điện Lực Thường Tín

28/11/2020

12:30

14:00

Xã Chương Dương

 

Công ty Điện lực Ba Vì

24/11/2020

8:00

12:00

không

 

Công ty Điện lực Ba Vì

25/11/2020

6:00

8:00

Một phần xã Tản Lĩnh và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên

 

Công ty Điện lực Ba Vì

26/11/2020

6:00

9:00

Một phần xã Ba Trại và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên

 

Công ty Điện lực Ba Vì

27/11/2020

6:00

8:00

Một phần xã Tiên Phong và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên

 

Công ty Điện lực Ba Vì

28/11/2020

6:00

8:00

Một phần xã Minh Quang, Khánh Thượng và các cơ quan đơn vị đóng tại địa bàn trên

 

Công ty Điện lực Đan Phượng

24/11/2020

7:30

12:00

Không

 

Công ty Điện lực Đan Phượng

25/11/2020

7:30

12:00

Không

 

Công ty Điện lực Đan Phượng

26/11/2020

7:30

12:00

Không

 

Công ty Điện lực Đan Phượng

27/11/2020

7:30

12:00

Không

 

Công ty Điện lực Hoài Đức

23/11/2020

7:00

15:00

Một phần xã Sơn Đồng; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

 

Công ty Điện lực Hoài Đức

24/11/2020

7:00

15:00

Một phần xã Vân Canh; Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.

 

Công ty Điện lực Hoài Đức

25/11/2020

7:00

15:00

Một phần xã Vân Canh.

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

24/11/2020

7:00

13:00

Xã Nam Triều

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

24/11/2020

7:00

13:00

Xã Bạch Hạ, Xã Tri Thủy

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

24/11/2020

8:00

11:00

Thôn Sảo Hạ - Xã Quang Lãng

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

25/11/2020

8:00

10:00

Thôn Phúc Lâm - Xã Phúc Tiến

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

26/11/2020

7:00

13:00

Xã Đại Xuyên , Xã Phúc Tiến

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

26/11/2020

7:00

13:00

Xã Phúc Tiến

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

28/11/2020

7:00

13:00

Xã Văn Hoàng

 

Công ty Điện Lực Phú Xuyên

28/11/2020

7:00

13:00

Xã Bạch Hạ, Xã Minh Tân

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

24/11/2020

6:00

7:00

Không

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

24/11/2020

6:00

14:00

Cụm 6 Thị Trấn, Cụm 7 Thị Trấn, xã Thọ Lộc

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

24/11/2020

7:00

16:00

Không

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

25/11/2020

7:30

8:30

Không

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

25/11/2020

8:30

15:00

Thôn Trạch Lôi xã Trạch Mỹ Lộc

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

25/11/2020

9:00

16:00

Không

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

26/11/2020

7:30

8:30

Không

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

26/11/2020

8:30

15:00

Xã Thọ Lộc, Cụm 6, cụm 7 Thị Trấn

 

Công ty Điện lực Phúc Thọ

26/11/2020

9:00

16:00

Không

 

Công ty Điện Lực Quốc Oai

24/11/2020

7:00

12:00

Xã Tân Hòa, Xã Cộng Hòa, Xã Tân Phú

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

23/11/2020

7:00

11:00

Một phần xã Thanh Cao

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

24/11/2020

6:00

14:00

Tổ 1-2 TT Kim Bài

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

25/11/2020

7:00

9:30

Thôn Canh Hoạch, Võ Lăng

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

26/11/2020

6:00

7:30

Thôn Rùa Thượng, Từ Am

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

26/11/2020

7:30

15:00

Thôn Từ Am

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

26/11/2020

15:00

16:00

Thôn Rùa Thượng, Từ Am

 

Công ty Điện Lực Thanh Oai

29/11/2020

6:00

16:00

Tổ 1-2-3, thôn Kim Lâm, Kim THư

 

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

24/11/2020

8:00

11:00

Một phần xã Hòa Nam

Đã hoãn

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

24/11/2020

8:00

11:00

Một phần xã Hòa Xá

Đã hoãn

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

24/11/2020

8:00

12:00

Một phần xã Trung Tú

 

Công ty Điện Lực Ứng Hoà

28/11/2020

8:00

10:00

xã Đồng Tiến, Sơn Công, một phần xã Cao Thành

 

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

23/11/2020

7:00

14:00

Không (Chuyển phụ tải hạ thế Đông Ngạc 7 sang Đông Ngạc 19 cấp)

 

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

25/11/2020

7:00

14:00

Không (Chuyển phụ tải hạ thế Phú Diễn 25 sang Phú Diễn 4 cấp)

 

chọn