Lịch cúp điện An Giang tuần này (26/2 - 3/3): Nhiều nơi ở Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Thoại Sơn, Phú Tân bị mất điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (26/2 - 3/3), dự kiến nhiều khu vực ở TP Long Xuyên, TP Châu Đốc và các huyện như Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và Phú Tân bị cúp điện.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (26/2 - 3/3)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (26/2 - 3/3), dự kiến nhiều khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất.

Dưới đây là lịch cúp điện An Giang chi tiết được cập nhật mới nhất trong tuần này:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
26/02/2024
8:30 15:30 Tại trạm Công ty cổ phần Nam Việt 2 vùng nuôi Mỹ Thới - TP Long Xuyên
9:30 17:00 Tại trạm Công ty cổ phần Nam Việt 3 vùng nuôi Mỹ Thới - TP Long Xuyên
27/02/2024
7:00 18:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Vàm Cái Sao) - TP Long Xuyên
8:00
12:30
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực dọc rạch Cầu Thầy Tư) - TP Long Xuyên
15:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Thi) - TP Long Xuyên
13:00
17:00
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực từ bến đò Mỹ Hòa Hưng đến đầu khu Dân cư Mỹ Khánh 2) - TP Long Xuyên
17:00
Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ đầu đường Nguyễn Hoàng đến cầu Bằng Lăng phía bên phải) - TP Long Xuyên
28/02/2024
8:00
16:00
Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông) - TP Long Xuyên
14:00 Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Ngô Quyền) - TP Long Xuyên
13:30
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Ngọn Cái Sao) - TP Long Xuyên
29/02/2024
8:00
15:00
Một phần phường Mỹ Xuyên, Đông Xuyên (khu vực đường Hà Hoàng Hổ từ đầu chợ Mỹ Xuyên đến Cầu Bà Bầu phía
12:00
Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Bờ Hồ Cái Sao từ cầu Bờ Hồ trở vào) - TP Long Xuyên
13:00
Một phần phường Bình Đức (một phần khu vực rạch ngọn Cần Xây) - TP Long Xuyên
13:00 17:00
Một phần phường Mỹ Xuyên (khu vực đường Trần Quang Diệu) - TP Long Xuyên
01/03/2024
7:00
15:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dọc rạch Gòi Lớn) - TP Long Xuyên
16:30
Một phần phường Mỹ Thới (một phần khu vực ngọn rạch Gòi Lớn) - TP Long Xuyên
15:00 Một phần phường Mỹ Thới (khu vực vàm Gòi Lớn) - TP Long Xuyên
18:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Rạch Mương Khai) - TP Long Xuyên
8:00 13:00 Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An 3) - TP Long Xuyên

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
27/02/2024
8:00
11:00
Một phần xã Vĩnh An (khu vực lò sấy Trần Văn Bảy, trại cưa khởi Nghĩa, khu vực Dinh Cố Quảng) - huyện Châu Thành
16:30
Khu vực trạm bơm TV148, xã Tân Phú - huyện Châu Thành
Khu vực trạm bơm Mương Nổi, xã Tân Phú - huyện Châu Thành
Khu vực trạm bơm Kênh Số 4, thị trấn Vĩnh Bình - huyện Châu Thành
Khu vực trạm bơm TB2 TV250, xã Bình Hòa - huyện Châu Thành
Khu vực trạm bơm 8 Phủ, xã Cần Đăng - huyện Châu Thành
Khu vực trạm bơm Mương Út Can, xã Cần Đăng - huyện Châu Thành
9:00 10:00 Khu vực trạm Xưởng cán Tol 5 Hào, xã Cần Đăng - huyện Châu Thành
11:00 12:00 Khu vực Trung tâm Y tế huyện - huyện Châu Thành
28/02/2024 7:30 16:30
Một phần xã An Hòa (khu vực dọc Quốc lộ 91 từ cầu Bình Hòa đến Cầu Kinh Quýt) - huyện Châu Thành
29/02/2024
7:30 17:00
Một phần xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú, TT Vĩnh Bình(khu vực dọc Kênh Nông Trường) - huyện Châu Thành
8:00
16:30
Khu vực trạm TB Kênh 3 HT5, xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB 6 Dư, xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Hậu 20, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB 6 Dư 4 Tổng, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Trà Gầm, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Vàm Đinh, xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB 5 Dinh, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Mương Lớn (Út Xuân), thị trấn An Châu - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Út Tửng, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành
Khu vực trạm TB Mương Hai Huệ , xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
8:30 9:30 Khu vực trạm Cty Việt Nông, xã Bình Hòa - huyện Châu Thành
9:30 10:30
Khu vực trạm Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn An Châu - huyện Châu Thành
10:30 11:30 Khu vực trạm Nguyễn Văn Ri, thị trấn An Châu - huyện Châu Thành
01/03/2024
8:00 11:00 Khu vực trạm vàm Kinh 2 (CCĐ 2), xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
11:00
16:00
Khu vực KDC ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành
Khu vực TDC Kênh Đứng, xã Hòa Bình Thạnh - huyện Châu Thành

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
29/02/2024 9:00 17:00 Một phần xã Hội An - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
27/02/2024 7:30 17:00 Đường Vườn Tao Ngộ - phường Núi Sam - TP Châu Đốc
28/02/2024
7:30
13:00
Một phần xã Vĩnh Châu từ Kinh 4 đến Kinh Tha La và Tuyến dân cư cặp Kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu - TP Châu Đốc
17:00
Đường Lê Lợi từ Cẩu lò heo đến nhà số 136 (dãy chẵn) và nhà số 13 (dãy lẽ), phường Châu Phú B
29/02/2024 7:30 18:00
Tân Lộ Kiều Lương dãy số lẻ và đường dân sinh cặp Tân lộ Kiều Lương từ nhà khách Khánh Toàn đến Cây xăng Trương Phát Thịnh, phường Châu Phú B

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu, ghi nhận không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong tuần

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
27/02/2024
7:30 17:00
Khu vực Khóm Phú Hữu và Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa; ấp Hòa Tây A và ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn
8:00 9:00 Tại trạm Nguyễn Văn Phiếu, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn
9:00 10:00 Tại trạmTBA Đinh Thùa Tự, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn
10:20 11:20 Tại TBA T2 Vĩnh lợi trụ 1/146/87/2/18, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn
14:30 15:30 Tại TBA Nội Thất Tiến An, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
13:20 14:20 Tại TBA T2 Vĩnh lợi trụ 1/146/87/2/18, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
28/02/2024
8:30 9:30 Tại TBA CS Sấy Lúa Cao Văn Tấn, xã Bình thành, huyện Thoại Sơn
9:30 10:30 Tại TBA CS Sấy Lúa Cao Văn Tấn 2, xã Bình thành, huyện Thoại Sơn
10:30 11:30 Tại TBA Công ty TNHH VLXD Phước Thành, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn
11:30 12:30 Tại TBA Bánh Kẹo Thạch Thảo, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn
13:30 14:30 Tại TBA Nguyễn Thanh Cường, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
29/02/2024 7:30 17:00 Một phần khu vực: ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

Lịch cúp điện An Phú

Công ty Điện lực An Phú ghi nhận không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong tuần.

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
27/02/2024
8:00
17:00
Trạm biến áp Nguyễn Văn Hậu thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 9 Bắc Cần Thảo thuộc xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 15-16 (Bắc Vịnh Tre) thuộc xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 11 Bắc Cần Thảo thuộc xã Ô Long Vỹ- huyện Châu Phú
Trạm biến áp Ngô Văn Thol thuộc xã Ô Long Vỹ- huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Dễ Đông Kênh 5 thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Đoàn Văn Sơn thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Đìa Bắc Cần Thảo thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Phạm Chí Hiếu thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú
28/02/2024
8:00
17:00
Trạm biến áp Khu Tái Định Cư Bình Long thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Bình Chiến 1A thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú
Trạm biến áp T1 Bình Chiến thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú
Trạm biến áp T2 Thị Đam thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú
Trạm biến áp T2A Thị Đam thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Thái Hồng Đức thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Vĩnh Hưng 1 thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Kho Xăng Dầu Vịnh Tre thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú
Trạm biến áp DNTN Liên Phong, DNTN Liên Phong 1, DNTN Liên Phong 4 thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú
29/02/2024 8:00 17:00
Ấp Long Phước, Long Phú, Long Thành thuộc xã Ô Long Vỹ; ấp Hưng Phát thuộc xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú
01/03/2024
8:00
17:00
Trạm biến áp Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Long Mê Kông thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Bùi Văn Hòa thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Lê Văn Tuấn thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Hoàng Hữu Thành thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh An Giang (HKD Lưu Văn Minh) thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú
Trạm biến áp T4A Bình Mỹ thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Trạm Bơm Thanh Sơn thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK Me Kong thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú
Trạm biến áp Phan Long Đỉnh thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú
8:30 11:00
Trạm biến áp Nhà Máy Nước Đá Lê Ngọc Huy thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú
11:00 16:00
Trạm biến áp Nhà Máy Nước Đá Hòa Thành 2 thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
27/02/2024
7:30 9:00 Trạm NMNĐ Tân Dương Hưng
9:30 11:00 Trạm THT Bắc Hòa Bình (TB Hòa Lạc 2 - TB Ông Lắm)
13:00 14:30 Trạm Trường THCS Phú Thạnh
15:00 16:30 Trạm Lò sấy Đỗ Văn Góp (Đỗ Tôn Trạch)
28/02/2024 7:00 17:00
Xã Hòa Lạc; một phần xã Phú Thành (khu vực Tuyến dân cư Phú Thành - Hòa Lạc và từ xã Đội Phú Thành hướng đến Kênh 7 Bích) và một phần xã Phú Hiệp (các trạm bơm: trạm 2 Kính, trạm HTX NN Hiệp Phú 2, trạm TB Bún Môn 2) - huyện Phú Tân
29/02/2024 13:00 17:00 Xã Phú Lâm, xã Phú Long - huyện Phú Tân

Lịch cúp điện Tri Tôn

Công ty Điện lực Tri Tôn ghi nhận không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong tuần.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
01/03/2024
7:30 11:00 Một phần xã Vĩnh Trung (khu vực ấp Vĩnh Hạ) - thị xã Tịnh Biên
7:30 11:00 Khu vực Sư 330 - thị xã Tịnh Biên
13:00 17:00 Một phần xã An Hảo (khu vực ấp An Thạnh) - thị xã Tịnh Biên

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Din Capital bắt đầu xây dựng toà tháp đôi Danang Landmark bên sông Hàn, chính thức lấn sân bất động sản
Khu phức hợp Danang Landmark do Cosmo Housing làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 1.200 tỷ, thi công xây dựng từ tháng 1/2024. Đây là dự án bất động sản đầu tay của Din Capital - chủ thương hiệu bê tông Dufago.