Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (22/7-28/7): Nhiều ấp trên huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long mất điện vào một số ngày

Theo lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (22/7-28/7), dự kiến nhiều ấp trên huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long bị cúp điện từ sáng đến chiều vào một số ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh tuần này (22/7-28/7)

Dưới đây là lịch cúp điện Trà Vinh tuần này được cập nhật chi tiết mà bạn có thể tham khảo:  

Lịch cúp điện thành phố Trà Vinh 

Công ty Điện lực TP Trà Vinh ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Theo Công ty Điện lực Cầu Ngang:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
23/07/2024
8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Long Hanh xã Long Sơn
8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Năng Nơn xã Kim Hòa
13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Tân Lập xã Long Sơn
24/07/2024
7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Hòa Lục xã Hiệp Hòa
8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ Đông
13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Lạc Thạnh A xã Thạnh Hòa Sơn
25/07/2024
7:30:00 16:30:00 Một phần ấp Huyền Đức xã Long Sơn
8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Sóc Mới xã Long Sơn
13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bào Bèo và một phần ấp Sông Lưu xã Hiệp Mỹ Tây
26/07/2024 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Sóc Cụt xã Trường Thọ

Lịch cúp điện Cầu Kè

Theo Công ty Điện lực Cầu Kè:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
28/07/2024
8:00:00 10:00:00 Mất điện xã Ninh Thới và một phần ấp 3, 4 xã Phong Phú
9:00:00 13:00:00 Mất điện ấp Mỹ Văn xã Ninh Thới và một phần ấp 4 xã Phong Phú

Lịch cúp điện Trà Cú

Theo công ty Điện lực Trà Cú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
25/07/2024
8:00:00 8:30:00 Mất điện một phần ấp Xa Xi - xã Ngãi Xuyên
9:00:00 9:30:00 Mất điện một phần ấp Dầu Đô - xã An Quảng Hữu
10:00:00 10:30:00 Mất điện một phần ấp Bà Tây - xã Tập Sơn
11:00:00 11:30:00 Mất điện một phần ấp Đông Sơn - xã Tập Sơn
13:00:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp Chòm Chuối - xã hước Hưng
14:00:00 14:30:00 Mất điện một phần ấp Trạm - xã Phước Hưng
15:00:00 15:30:00 Mất điện một phần ấp Giồng Đình - xã Đại An
16:00:00 16:30:00 Mất điện một phần ấp Mé Rạch E - xã Đại An
26/07/2024
9:00:00 10:00:00 Mất điện một phần ấp Tắc Hố -xã Ngọc Biên
13:00:00 14:45:00 Mất điện một phần ấp Trà Lés - xã Thanh Sơn
15:15:00 17:00:00 Mất điện một phần ấp Kosla - xã Thanh Sơn

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Công ty Điện lực Tiểu Cần ghi nhận không có thông tin ngừng cấp điện.

Lịch cúp điện thị xã Duyên Hải

Theo Công ty Điện lực thị xã Duyên Hải:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
23/07/2024 8:00:00 13:00:00 Mất điện một phần ấp Láng Cháo xã Dân Thành thị xã Duyên Hải
24/07/2024 8:00:00 11:30:00 Mất điện một phần ấp Cồn Ông xã Dân Thành thị xã Duyên Hải

Lịch cúp điện Càng Long

Theo công ty Điện lực huyện Càng Long:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
23/07/2024
8:00:00 8:50:00 Ấp Phú Hòa xã Phương Thạnh
10:20:00 11:10:00 Ấp Trà On xã Huyền Hội
13:00:00 13:50:00 Ấp Giồng Bèn, Ấp Sóc xã Huyền Hội
9:10:00 10:00:00 Ấp Trà On xã Huyền Hội
14:10:00 15:00:00 Ấp Nguyệt Lãng xã Bình Phú
15:30:00 16:20:00 Ấp Phú Đức xã Bình Phú
24/07/2024
8:00:00 8:50:00 Ấp Rạch Cát xã Đại Phúc
9:10:00 10:00:00
Ấp Rạch Mát xã Nhị Long
10:20:00 11:10:00
13:00:00 13:50:00
Ấp Gò Cà xã Nhị Long Phú
14:10:00 15:00:00
14:10:00 15:00:00 Ấp 4 xã AN Trường
25/07/2024
13:30:00 14:30:00 Trạm Cấp Nước xã Bình Phú
15:00:00 16:00:00 Ấp Bình Hội xã Huyền Hội
8:00:00 9:00:00 Trạm Cấp Nước SHTT Càng Long
9:30:00 10:30:00 Ấp Hưng Nhượng xã Phương Thạnh
26/07/2024 8:00:00 14:00:00 Ấp Thanh Bình xã tân Bình

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
22/07/2024
8:15:00 9:00:00 Trạm chuyên dùng Trần Văn Dân, ấp Sâm Bua xã Lương Hòa
9:15:00 11:00:00
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV XD Kim Hằng, ấp Bót Chếch xã Lương Hòa
11:30:00 12:00:00 Trạm chuyên dùng Cấp Nước Phú Khành ấp Phú Khánh xã Song Lộc
26/07/2024 8:00:00 12:00:00 Trạm chuyên dùng DNTN Hoàng Đông

Lịch cúp điện Duyên Hải

Theo công ty điện lực Duyên Hải:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
23/07/2024
8:30:00 11:00:00 Ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
13:30:00 16:00:00 Ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải
24/07/2024 8:00:00 15:00:00
Trạm Nguyễn Văn Huỳnh, Lưu Thái Hùng, NT Hà Tùng Dân 1, NT Hà Tùng Dân thuộc ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải
25/07/2024
8:00:00 9:30:00
Một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
10:00:00 11:30:00
15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Rọ Say, Sóc Ruộng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
26/07/2024
10:00:00 11:30:00
Một phần ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
8:00:00 9:30:00
13:00:00 14:00:00
Một phần ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
14:30:00 16:00:00

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

chọn
Nam Long lãi ròng 68 tỷ sau nửa năm nhờ dự án Southgate, Izumi và bán vốn tại Paragon Đại Phước
Quý II vừa qua, Nam Long đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon Đại Phước và thu về 231 tỷ đồng. Cùng với việc bán bất động sản tại các dự án Southgate và Izumi, Nam Long lãi ròng khoảng 68 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.