Lịch cúp điện An Giang tuần này (27/3-2/4): Một số nhà ở Long Xuyên, Châu Thành bị cúp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (27/3-2/4), nhiều nhà ở khu vực Châu Đốc, Thoại Sơn, Châu Phú,... bị cúp điện đột xuất ở một số khu vực.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (27/3-2/4)

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (27/3-2/4), dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này. Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
7:00
17:00 Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Thông Lưu đến cầu Tám Hồng)
18:00 Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Tám Hồng đến cầu Thầy Giáo)
8:00
12:30 Một phần phường Mỹ Phước (khu vực từ trường Bùi Hữu Nghĩa đến cầu Rạch Gừa và đường Triệu Quang Phục)
13:00 Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Thầy Phó)
11:00 Một phần phường Mỹ Long (đường Nguyễn Thị Minh Khai, một phần đường Hùng Vương từ ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã 4 Nguyễn Trãi, đường Nguyến Trãi từ ngã 4 Hùng Vương đến ngã 4 Hai Bà Trưng phía bên trái, đường Hai Bà Trưng từ ngã 4 Nguyễn Trãi đến cửa hàng AIA)
10:30 Một phần phường Bình Đức (khu vực QL 91 phía bên trái đoạn từ Văn Phòng Cty BTLT cũ đến cầu Cần Xây)
13:00 17:00 Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Doanh trại Mê Linh đến Bê tông ly tâm cũ phía bên trái QL91)
29/3/2023
8:00
12:30
Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Bờ Hồ - Cái Sao)
Một phần phường Mỹ Thới (khu dân cư Đông Thạnh)
30/3/2023 14:00 Khu Dân Cư Tiến Đạt 1, phường Mỹ Phước
31/3/2023
11:00 Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Bến đò Mỹ Hòa Hưng)
8:30 13:00 Một phần phường Bình Đức (khu vực ánh sáng sinh hoạt từ NM Bao bì đến cầu Xép Bà Lý bên tay trái)
9:30
17:00
Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Cầu Thịện Mỹ)
31/3/2023 13:00 Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ An)

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
7:30
16:30
Một phần xã Bình Hòa (khu vực TB Mương Cả Điền)
8:00
Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh)
Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh)
29/3/2023
7:30 Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực Rạch Chung Rầy, Láng San, Kênh Mới)
8:00 10:30 Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Tân Thành)
9:00 13:00 Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực 3 Dồ)
30/3/2023
7:30 10:30 Một phần xã Cần Đăng (khu vực cụm dân cư Cần Đăng)
8:00
10:30 Một phần xã Bình Hòa (khu vực cụm dân cư Bình Hòa)
11:00
Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu)
Một phần xã Bình Hòa (khu vực 5 Khứu)
12:00 Một phần xã Cần Đăng (khu vực NM Thuận Phát)
9:00 11:00 Một phần xã Bình Hòa (khu vực Phú An)
13:00 15:00 Một phần xã Vĩnh An (khu vực Cầu Số 6)
31/3/2023
8:00
16:30
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
Một phần TT Vĩnh Bình, xã Tân Phú (khu vực từ Cầu Số 5 đến Kênh Mướp Văn)
10:30
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Sơn)
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TB Kênh 600 Hòa Thuận)
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực TT văn hóa - TT Huyện)
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Khưu Văn Hữu)
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực Nguyễn Minh Thanh)

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
30/3/2023
8:00
17:00
Xã Hòa Bình và một phần xã Long Giang; Hòa An; ấp Long Định thuộc xã Long Kiến; ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
7:30
16:30
Cty Thái Huy Nam 472AP/188A/1, xã Đa Phước
Trạm biến áp Trại Cá Huỳnh Văn Dũng 472AP/79/3/81, xã Vĩnh Trường
Trạm biến áp T6 ấp 2 472AP/79/77, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
Trương Hải Anh (DNTN Nhật Anh) 472AP/192/1, xã Đa Phước
Trạm biến áp NGUYỄN VĂN ĐẪM 472AP/79/111/1, xã Vĩnh Trường
Trạm bơm Vùng Rau Xã Phước Hưng 478AP/99/25A/1, xã Phước Hưng
Trạm biến áp Bùi Văn Đặng 478AP/11/1, xã Phước Hưng
HTX NN An Thạnh (TB Mương Trà) 472AP/102A, TT An Phú
30/3/2023
Trạm biến áp TDC Cặp 2 Bên TL 957 472AP/297, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
NMXL Minh Châu 472AP/185B/2, xã Đa Phước
Trạm biến áp Trạm T7B TT An Phú, trụ 472AP/41/1, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
Cty TNHH Tấn Lộc Phát 472AP/186B/2A, xã Đa Phước
Trạm biến áp Trạm T8A TT An Phú, trụ 472AP/41/3, TT An Phú, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
11:00
13:00
Công an Huyện An Phú 472AP/57B/1, TT An Phú
UBND Huyện An Phú 472AP/46, TT An Phú
31/3/2023
9:30
16:30
Trạm biến áp T4A Đa Phước 472AP/291, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang
Trạm biến áp T12 Đa Phước 472AP/171, xã Đa Phước, huyện An Phú bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

Lịch cúp điện Tân Châu

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
30/3/2023 8:00
17:00
Xã Phú Lâm, Phú Tân
31/3/2023 7:00 Xã Vĩnh Xương, Tân Châu

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
8:00 10:00 Một phần khu vực: ấp Hòa Tân, xã Định Thành
8:30
9:30
Một phần khu vực: ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành
Một phần khu vực mương Trâu Nhỏ: ấp Thanh Ni6n, TT Phú Hòa
10:00
11:00
Một phần khu vực: ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ
Tại TBA Lê Lâm Đồng: kênh Hậu, Vĩnh Chánh
11:00
12:00
Một phần khu vực: ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú
Tại TBA Nguyễn Văn Bình: kênh Đào, Phu Thuận
13:00
14:00
Tại TBA Nguyễn Phú Lợi: kênh Đào, Phu Thuận
Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú
14:00 15:00 Một phần khu vực: ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú
29/3/2023
8:00 12:30 khu vực: dọc tuyến kênh trục thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh
8:30 9:30 Tại TBA T2A Vành Đai: Đông Sơn 1, TTNS
10:00 11:00 Tại TBA T3 Vành Đai: Đông Sơn 1, TTNS
13:30 16:30 Một phần khu vực: dọc tuyến kênh cây còng thuộc ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
31/3/2023 8:00 17:00 Một phần xã Phú Hưng (hướng từ Đình Thần Phú Hưng đến Chợ Nhơn Hòa)

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
8:00
17:00
Tại TBA trạm bơm Mương Đình trụ 6/40 tuyến 476CD, xã Bình Long
Tại TBA trạm bơm Rạch Cây Gáo trụ 5/285A/65/19 tuyến 475CD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
Tại TBA T3 Mỹ Phú trụ 2/126 tuyến 472CĐ, xã Mỹ Phú
29/3/2023
Tại TBA trạm bơm Kênh 11 - kênh Ranh trụ 6/174/48/17 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
Tại TBA trạm bơm Kênh 8 - Kênh Ranh trụ 6/174/92 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
Tại TBA trạm bơm K1 Nam Quốc Gia trụ 6/88/49 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
Tại TBA trạm bơm Kênh 8 Nam Cây Dương trụ 6/174/91 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
Tại TBA trạm bơm K12-Kênh Ranh trụ 6/174/48/33 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
12:00 một phần ấp Khánh An, Khánh Đức thuộc xã Khánh Hòa
17:00
Tại TBA trạm bơm Mương Tư Tản trụ 6/117/88 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
Tại TBA trạm bơm K9 - kênh Ranh trụ 6/174/73 tuyến 476CD, xã Bình Chánh
30/3/2023 Ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên:

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC
28/3/2023
8:00
17:00
Xã Vĩnh Trung
Xã An Hảo
Xã Văn Giáo
Xã An Hảo
Xã An Hảo
TT Chi Lăng
Xã An Hảo
Xã An Hảo
Xã Núi Voi
Xã An Hảo
Xã An Hảo
Xã An Hảo
Xã An Hảo
29/3/2023
Xã Nhơn Hưng
Xã An Hảo
Xã An Cư
30/3/2023
Xã An Phú
Xã Thới Sơn
Xã An Phú

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (27/3 - 2/4): Duyệt quy hoạch Khánh Hòa, Geleximco sẽ góp 9.511 tỷ đồng làm cao tốc nối Nam Định - Thái Bình
Thủ tướng duyệt quy hoạch Khánh Hòa; Geleximco sẽ góp 9.511 tỷ đồng làm cao tốc nối Nam Định - Thái Bình; mức đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có thể tăng thêm 4.000 tỷ đồng; Quảng Ngãi chi 3.500 tỷ đồng làm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi... là những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông nổi bật trong tuần.