Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (17/6-23/6): TP Bến Tre, Ba Trì và nhiều nơi bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (17/6-23/6), nhiều nơi thuộc TP Bến Tre, Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành và các huyện lân cận không có điện sinh hoạt một số ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (17/6-23/6) 

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều ghi nhận lịch cúp điện mới trong tuần này.

Sau đây là lịch cúp điện Bến Tre mà bạn có thể tham khảo để biết được thời gian cúp cụ thể:   

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực thành phố Bến Tre:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
18/06/2024
08:00 17:00 CS Hàn Nguyễn Thanh Phương
  17:00 Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú
21/06/2024 08:00 17:00 Khu phố Bình Thắng, Bình Lợi Phường 6
22/06/2024
08:00 11:30 Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An
  17:00 Ấp 4 xã Phú Nhuận
 
17:00
Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh
  Ấp 2A xã Nhơn Thạnh
21/06/2024
07:00 17:00 Khu phố Bình Khởi Phường 6
08:30 12:00 Ấp 3 xã Sơn Đông
22/06/2024
07:00
17:00 Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A xã Mỹ Thạnh An
11:00 Khu phố 2 Phường 4
13:00 Khu phố 2 phường Phú Tân
09:00 11:00 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Bến Tre
13:00
17:00
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Bến Tre
14:30 Phòng Hậu cần Công an Tỉnh Bến Tre

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
17/06/2024
07:30
16:30
Ấp An Hòa, An Qui xã An Ngãi Tây
Ấp 6 xã An Ngãi Trung
Ấp 1 xã An Ngãi Trung
18/06/2024 07:30 11:00 Trạm tăng áp Phú Lễ
19/06/2024 07:30 17:00 Ấp 3 xã An Bình Tây
20/06/2024
07:30
16:00
Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh
Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Trọng Tài xã An Đức
Khách hàng Nuôi Tôm Đặng Văn Phục xã An Đức
Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Hùng xã An Đức
Khách hàng Nuôi tôm Lê Văn Tấn xã An Đức
Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Lợi Thị Trấn Ba Tri
Khách hàng Nuôi tôm Trần Văn Mơ xã Vĩnh An
21/06/2024
07:30
16:00
Ấp Tân Bình xã Tân Thủy
Khách hàng Nuôi tôm Đinh Văn Hoài Nam xã An Hòa Tây
Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Phương xã An Hòa Tây
Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Lực xã An Hòa Tây
Khách hàng Công ty TNHH Phước Tiến xã An Hòa Tây
Khách hàng Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa 2 xã An Hòa Tây
Khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tuấn thị trấn Tiệm Tôm
22/06/2024
07:30
18:00 Xã An Hiệp, Ấp 16 xã An Bình Tây, KP6 thị trấn Ba Tri
11:00
Khách hàng Mua Bán Thủy Hải Sản Lộc Phát xã Tân Xuân
Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Nghiệp xã Tân Xuân
Khách hàng Trần Văn Bé xã Tân Xuân
13:00
17:00
Khách hàng Công ty TNHH 1TV Phân Bón Bến Tre xã Bảo Thuận
Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Nhỏ thị trấn Tiệm Tôm

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
17/06/2024
08:00
15:00
Ấp 2, 3 xã Lương Phú
Ấp 4, 5, 6, 7 xã Lương Phú
18/06/2024
08:00
17:00
Ấp Nghĩa Huấn xã Mỹ Thạnh
Ấp 1 xã Lương Hòa
Ấp 3 xã Lương Quới
Ấp 7 xã Thuận Điền
19/06/2024
08:00
17:00
Ấp Cầu Hòa xã Phong Nẫm
Ấp 4 xã Long Mỹ
Ấp Phong Hòa xã Phong Nẫm
21/06/2024
09:00
13:00
Khu phố 3, ấp 5B, Ấp 6 thị trấn Giồng Trôm, Ấp 1 xã Bình Hòa
Âp 3, 6 xã Bình Thành
22/06/2024 07:30 17:00 Ấp Tân Phước, Tân Bình xã Tân Thanh, Ấp 1 xã Hưng Nhượng

 Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/06/2024
07:30 14:00 Ấp Thạnh Hưng B xã Thạnh Hải
14:00 17:00 Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong
20/06/2024
07:30 11:00 Ấp Thạnh Quí xã Bình Thạnh
10:00 14:00 Ấp An Thủy xã An Qui
14:00 17:00 Ấp An Phú xã An Qui
21/06/2024
07:30 11:00 Ấp An Hội A xã An Thuận
13:00 17:00 Ấp Thạnh Trị Hạ thị trấn Thạnh Phú

 Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
17/06/2024 07:30 17:00
Ấp Phú Mỹ, Phú Khương xã Phú Túc, Phước Hựu xã Tam Phước, Ấp 9, Phú Thạnh xã An Khánh
18/06/2024 13:00 17:00
Ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, Ấp 4 xã Tân Thạch, Ấp 3 xã Quới Sơn, Long Thạnh xã Giao Long, Hữu Chiến xã Hữu Định
19/06/2024 07:30 17:00 Ấp 3, 4, 5, 7, 8 xã Quới Sơn
20/06/2024 07:30 17:00 Ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa, An Hòa, Hòa Thanh xã An Hiệp
21/06/2024 07:30 17:00
Ấp Phú Xuân xã Phú Đức, ấp Phú Khương, Phú Hòa, Phú Tân xã Phú Túc, Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu
22/06/2024 07:30 17:00
Ấp 4, 7 xã An Khánh; ấp Phú Ngãi, Phước Hòa xã Phú An Hòa, Ấp 4 xã Tân Thạch

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
20/06/2024 08:00 13:00 Ấp Nhơn Phú, Long Hiệp, Định Bình xã Hòa Nghĩa, Long Vinh xã Long Thới
21/06/2024
08:00 13:00 Ấp Phụng Đức, Phụng Đức B xã Phú Phụng
12:00 16:00 Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng xã Sơn Định
22/06/2024 07:30 17:00
Ấp Lân Nam Lân Tây xã Phú Sơn, Tây Lộc, Bình Tây xã Vĩnh Thành, An Hòa, Tân An, Hòa An xã Long Thới

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
17/06/2024 08:00 17:00 Ấp Mỹ Sơn Đông, Kinh Gãy, Phú Bình xã Phú Mỹ
18/06/2024
08:00 17:00 Ấp Sùng Tân xã Tân Thanh Tây
13:30 17:00 Ấp Tân Thuận Ngoài xã Tân Phú Tây
19/06/2024
08:00 17:00 Ấp Thanh Bắc xã Tân Thanh Tây
14:30 17:00 Ấp Tân Thông 2 xã Thanh Tân
21/06/2024 08:00 17:00 Ấp Hòa Bình xã Hòa Lộc

 Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
17/06/2024
08:30
17:00
Ấp 2 xã Tam Hiệp
Ấp 3 xã Tam Hiệp
Ấp Long Thạnh xã Long Hòa
Ấp Tân Hưng xã Châu Hưng
Ấp Vinh Xương xã Vang Quới Đông
18/06/2024
08:00
17:00
Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung
Ấp Vinh Hội xã Vang Quới Tây
Ấp Long Hội xã Long Định
Ấp Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc
Khách NTCN Trịnh Văn Châu xã Bình Thắng
19/06/2024
08:00
17:00
Ấp Tân Long, Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Ấp Vinh Thái xã Vang Quới Tây, Vinh Trung xã Vang Quới Đông
Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng
Ấp Giồng Sầm xã Bình Thới
20/06/2024
08:00
17:00
Ấp Giồng Tre xã Phú Long
Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
Ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước
Ấp Vinh Châu xã Vang Quới Tây
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai
Ấp Bình Trung xã Định Trung
21/06/2024
09:00
12:00
Ấp Long An xã Long Hòa
Ấp Tân Hưng xã Châu Hưng
Ấp Bình Trung xã Định Trung
22/06/2024 08:00 17:00 Khu phố 1, 3, ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
19/06/2024
08:00 09:30 Trạm chuyên dùng khách hàng
10:00 11:30 Trạm chuyên dùng khách hàng
13:00 14:30 Trạm chuyên dùng khách hàng
15:00 16:30 Trạm chuyên dùng khách hàng
20/06/2024 08:00 12:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
21/06/2024
08:30 09:30 Trạm chuyên dùng khách hàng
10:10 12:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
13:20 16:00 Trạm chuyên dùng khách hàng
22/06/2024 07:30 17:00
Xã Phước Hiệp; ấp Phước Tân, Phước Hảo, Phước Điền, Phước Lý, Phú Đông Thượng xã Bình Khánh, Định Nghĩa xã Định Thủy

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Hà Nội sắp làm Vành đai 3,5 qua huyện Thanh Trì: Thu hồi gần 130 ha đất, vốn hơn 5.600 tỷ đồng
Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có chiều dài hơn 10 km. Hà Nội dự kiến khởi công đoạn tuyến này vào cuối năm nay.