Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (27/3 -2/4): Nhiều khu vực ở huyện Đạ Tẻh bị mất điện

Theo lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (27/3 -2/4), một số thôn thuộc huyện Đạ Tẻh có thể bị mất điện từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến chiều.

Lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này (27/3 -2/4)

Theo công ty Điện lực Lâm Đồng, ngoài Đạ Tẻh còn có một số huyện khác như Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng,... được ghi nhận có lịch cúp điện trong tuần mới. 

Dưới đây là lịch cúp điện Lâm Đồng tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện TP Đà Lạt

Theo Công ty Điện lực Đà Lạt:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

28/03/2023

08:00:00

12:00:00

An Bình, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trung Trực, An Sơn

30/03/2023

08:00:00

14:00:00

Hố Tôm Bão Đại, Trần Thái Tông

Lịch cúp điện TP Bảo Lộc

Công ty Điện lực Bảo Lộc ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Di Linh

Theo Công ty Điện lực Di Linh: 

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

30/03/2023

08:00:00

14:00:00

Cac xã Gia Hiệp, Đinh Lạc

31/03/2023

08:00:00

14:00:00

Đường Nguyễn Du

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Theo Công ty Điện lực Đạ Tẻh:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

09:00:00

Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

09:10:00

09:40:00

Một phần thôn Hương Thanh, Phú Bình xã Đạ Lây

10:00:00

10:40:00

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

10:50:00

11:10:00

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

11:20:00

11:50:00

Một phần thôn Hương Thuận, Liêm Phú xã Đạ Lây

13:30:00

14:50:00

Một phần thôn Hương Thuận, Vĩnh Thuỵ xã Đạ Lây

13:30:00

14:50:00

Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây

28/03/2023

08:00:00

09:00:00

Một phần thôn Vĩnh Phước xã Đạ Lây

09:10:00

10:00:00

Một phần thôn Phước Thành xã Đạ Lây

10:10:00

10:40:00

Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

10:50:00

11:30:00

Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây

13:10:00

14:00:00

Một phần thôn Lộc Hoà, Vĩnh Phước xã Đạ Lây

14:15:00

14:45:00

Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

14:55:00

15:40:00

Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

15:50:00

16:30:00

Một phần thôn Lộc Hoà xã Đạ Lây

29/03/2023

08:00:00

09:00:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

09:10:00

09:50:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

10:00:00

10:40:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

10:50:00

11:40:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

13:10:00

15:10:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

15:20:00

16:20:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

30/03/2023

08:00:00

10:00:00

Một phần thôn Hà Lâm, Hà Tây, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

09:10:00

09:50:00

Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

10:20:00

11:20:00

Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

13:30:00

14:30:00

Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

14:50:00

16:30:00

Một phần thôn Hà phú, Hà Oai, Hà Mỹ xã Quốc Oai

31/03/2023

08:00:00

14:30:00

Một phần thôn Đạ Nha xã Quốc Oai

08:30:00

11:30:00

Toàn bộ thôn 5,6,7 xả Mỹ Đức

15:00:00

16:30:00

Một phần thôn Tân Lập- TT Đạ Tẻh

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Theo Công ty Điện lực Đạ Huoai không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Theo Công ty Điện lực Cát Tiên: 

30/03/2023

07:30:00

14:00:00

Toàn bộ huyện Cát Tiên

31/03/2023

08:00:00

11:00:00

Một phần TDP 9, 10 TT Phước Cát

08:00:00

09:30:00

Một phần thôn 3 xã Đức Phổ

08:00:00

09:30:00

Một phần thôn Ninh Thượng xã Nam Ninh

10:00:00

11:30:00

Một phần TDP 2, 4, 5 TT Cát Tiên

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Công ty Điện lực Bảo Lâm ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này.

Lịch cúp điện Đơn Dương

Theo Công ty Điện lực Đơn Dương:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:00:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Lạc Quảng thuộc thị trấn D’ran.

13:30:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran.

28/03/2023

08:00:00

12:30:00

Một phần Tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran.

12:30:00

17:00:00

Một phần các Tổ dân phố Lạc Quảng, Đường Mới Trong thuộc thị trấn D’ran

29/03/2023

08:00:00

16:00:00

Một phần Tổ dân phố III thuộc thị trấn D’ran.

12:30:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran.

30/03/2023

08:00:00

16:00:00

Một phần Tổ dân phố Quảng Lạc thuộc thị trấn D’ran.

12:30:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Đường Mới , Lâm Tuyền 1 thuộc thị trấn D’ran

31/03/2023

08:00:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran.

01/04/2023

08:00:00

12:30:00

Một phần Tổ dân phố Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran.

12:30:00

17:00:00

Một phần Tổ dân phố Phú Thuận thuộc thị trấn D’ran.

Lịch cúp điện Đức Trọng

Theo Công ty Điện lực Đức Trọng: 

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

27/03/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực khu thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Phú Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh.

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực khu tổ 1, tổ 2, tổ 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực khu tái định cư Lô 90 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.

28/03/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Cửa Rừng dọc QL 27 tới nghĩa trang Kim Phát.

30/03/2023

08:30:00

14:30:00

Mất điện một phần khu vực thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh.

31/03/2023

08:30:00

14:30:00

- Mất điện toàn bộ khu vực từ ngã ba sân Golf dọc Quốc lộ 20 đến chân đèo Prenn.

Lịch cúp điện Lạc Dương

Công ty Điện lực Lạc Dương:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

29/03/2023

08:00:00

14:00:00

BNeur - TT. lạc Dương - Huyện Lạc Dương

Lịch cúp điện Lâm Hà

Công ty Điện lực Lâm Hà:

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

28/03/2023

08:30:00

14:30:00

Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Đông Thanh, Mê Linh và Thị trấn Nam Ban

30/03/2023

08:30:00

14:30:00

Một phần xã Tân Văn, Tân Hà và toàn bộ xã Phúc Thọ

Lịch cúp điện Đam Rông

Công ty Điện lực Đam Rông ghi nhận không có lịch cúp điện trong tuần này. 

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.