Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (8/3-14/3): Dự kiến nhiều nhà ở thị xã Ngã Năm, Vĩnh Châu bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tuần này (8/3-14/3), dự kiến nhiều nhà ở thị xã Ngã Năm và Vĩnh Châu, cùng các khu vực lân cận bị cúp điện.

Lịch cúp điện Sóc Trăng tuần này (8/3-14/3)

Theo Tổng Công ty Điện lực Sóc Trăng, một phần Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Qưới, bị cúp điện từ 7h30 đến 16h00 ngày 8 và 10/3/2021.

Lịch cúp điện chi tiết xem ngay dưới đây: 

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Theo Công ty Điện lực thành phố Sóc Trăng, tuần này không có lịch cúp điện.

Lịch cúp điện thị xã Ngã Năm

Theo Công ty Điện lực Ngã Năm:

NgàyTừĐếnKhu vực
08/03/20217:3016:00Một phần Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Qưới.
10/03/20217:3015:30Một phần Ấp Vĩnh Kiên - xã Vĩnh Qưới.
11/03/20217:3016:00:00Một phần khóm 6 – Phường 1; Khóm Tân Phú – Phường 2 – thị xã Ngã Năm.

Lịch cúp điện thị xã Vĩnh Châu

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Châu:

NgàyTừĐếnKhu vực
08/03/20218:0011:30Mất điện một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu
09/03/20218:0014:30Mất điện một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu
10/03/20218:0015:00:00Mất điện một phần ấp Giầy Lăng, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu
09/03/20218:0014:30Mất điện một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu
11/03/20218:0016:00Mất điện một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu
12/03/20218:0016:00Mất điện một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NgàyTừĐếnKhu vực
11/03/20218:0016:00Một phần xã An Hiệp huyện Châu Thành, Một phần ấp Hòa Quới, Chông Nô, xã An Ninh, Một phần ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa huyện Châu Thành ST
09/03/20217:308:45Không
09/03/20219:1510:15:00Không
09/03/20218:0014:00Ấp Phú Thành A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành-ST.
12/03/20217:3016:30Một phần TT Châu Thành huyện Châu Thành ST

Lịch cúp điện huyện Cù Lao Dung

Theo Công ty Điện lực Cù Lao Dung:

NgàyTừĐếnKhu vực
15/03/202110:0016:30Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung.
16/03/20218:0012:30Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
12/03/20218:0014:30Toàn bộ xã An Thạnh 1 và một phần xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung.
17/03/20218:0016:30:00Một phần ấp Nguyễn Công Minh B, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.
18/03/202113:0017:00Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
12/03/20218:0014:30Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, một phần ấp Vàm Hồ, xã An thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
16/03/20218:0016:30Một phần ấp Nguyễn Công Minh A, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.
16/03/20218:0010:30Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
18/03/20219:0015:30Toàn bộ xã An Thạnh 1 và một phần xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung.
09/03/20218:0016:30Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
19/03/20218:0016:30Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
08/03/20218:0014:30Một phần xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
10/03/20218:0016:30Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
14/03/20218:0016:30Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
08/03/20218:0016:30Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
18/03/20218:0014:30Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
11/03/20218:0016:30Một phần ấp Phạm Thành Hơn A, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.
18/03/20218:0012:00Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
14/03/20218:0012:30Toàn bộ xã Đại Ân 1, trừ ấp Văn Sáu, huyện Cù Lao Dung.
16/03/202111:0014:00Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
16/03/202114:3017:00Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
16/03/202113:0016:30Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
07/03/20219:2014:001 KH mất điện

Lịch cúp điện huyện Long Phú

Theo Công ty Điện lực Long Phú:

NgàyTừĐếnKhu vực
11/03/20218:009:30Mất điện một phần ấp Phú Đa – xã Phú Hữu - huyện Long Phú.
13/03/20218:0016:30Mất điện một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội – xã Tân Thạnh - huyện Long Phú.
11/03/202113:0014:30:00Mất điện một phần ấp Phụng Sơn – xã Song Phụng - huyện Long Phú.
09/03/20218:0016:00Mất điện một phần ấp Trường An – xã Trường Khánh - huyện Long Phú.

Lịch cúp điện huyện Kế Sách

Theo Công ty Điện lực Kế Sách:

NgàyTừĐếnKhu vực
11/03/20218:0016:30Ấp Mỹ Yên, một phần ấp Mỹ Tân - xã Nhơn Mỹ.
12/03/20218:0016:30Một phần ấp Bồ Đề - xã Kế Thành.

Lịch cúp điện huyện Mỹ Xuyên

Theo Công ty Điện lực Mỹ Xuyên:

NgàyTừĐếnKhu vực
09/03/202113:0017:00Một phần các ấp: An Hòa, Hiệp Hòa – xã Gia Hòa 2.
12/03/20218:0013:30Một phần các ấp: Hòa Mỹ, Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên.
11/03/20218:0016:30Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.
08/03/20218:0011:30:00Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa – xã Gia Hòa 1.
12/03/20218:0016:30Một phần ấp Hòa Thượng – xã Ngọc Đông.
08/03/202112:3015:00Một phần ấp Trung Hòa – xã Gia Hòa 1.
11/03/20218:0016:30Một phần ấp Cổ Cò - xã Ngọc Tố
12/03/20218:0016:30Một phần ấp Hòa Phuông, ấp Hòa Trung – xã Hòa Tú 1.
08/03/202115:0017:00Một phần ấp Trung Hòa – xã Gia Hòa 1.
09/03/20218:0012:00Một phần ấp Phú Giao – xã Thạnh Quới.
11/03/20218:0011:30Một phần các ấp: Hòa Lý, Hòa Muôn, Hòa Đại, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Mận, Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố.
11/03/20218:0016:30Một phần các ấp: Tam Hòa, Long Hòa – xã Gia Hòa 1.
12/03/202113:0016:00Một phần ấp Phú Hưng – xã Thạnh Phú.
08/03/20218:3016:30Một phần ấp Hòa Nhạn – xã Hòa Tú 1.
14/03/20218:0016:30Một phần ấp Hòa Lời – xã Ngọc Đông.
09/03/20218:3015:30Một phần các ấp: Hòa Thượng, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông.
12/03/20218:0016:30Một phần ấp Thạnh An – xã Thạnh Quới

Lịch cúp điện huyện Thạnh Trị  

Theo Công ty Điện lực Thạnh Trị:

NgàyTừĐếnKhu vực
08/03/20218:0016:30Bao gồm một phần các Ấp: 11, 12, 13, Tân Biên – xã Vĩnh Lợi; một phần Ấp 13 – xã Châu Hưng.
12/03/20218:0016:30Bao gồm một phần các Ấp: 12, Tân Biên – xã Vĩnh Lợi.
10/03/20218:0016:30:00Bao gồm một phần các Ấp: 2, 3, Phú Tân – Thị trấn Phú Lộc.
11/03/20218:0016:30Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – Thị trấn Phú Lộc.

Lịch cúp điện huyện Trần Đề

Theo Công ty Điện lực Trần Đề:

NgàyTừĐếnKhu vực
11/03/20217:3014:30Ấp Hà Bô - xã Tài Văn - huyện Trần Đề - ST.
08/03/202113:0017:00Đường dây hạ áp trạm Giồng Chát 4, tuyến 475TĐ (nhánh hạ áp độc lập hướng trường THCS Liêu Tú) và 01 trụ hạ áp thuộc đường dây hạ áp trạm Trường THCS Liêu Tú, tuyến 475TĐ. Ấp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
10/03/202114:0017:00:00Ấp Đầu Giồng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - Sóc Trăng.
10/03/20218:3012:30Ấp Cảng - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - Sóc Trăng
09/03/20218:0013:30Ấp Đầu Giồng và ấp Giồng chùa - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.
10/03/20217:3016:00Ấp Tài Công - xã Tài Văn - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng
11/03/202114:0017:00Ấp Giồng Chát - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - Sóc Trăng.
10/03/20217:3014:00Ấp Bờ Đập - xã Viên An - huyện Trần Đề - ST.
11/03/20218:3013:00Ấp Tổng Cáng - xã Liêu Tú - huyện Trần Đề - ST.
09/03/20217:3016:00Ấp Trà Ông, Lao Dên - xã Viên Bình - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng.
09/03/202114:0017:00Ấp Giồng Chùa - thị trấn Trần Đề - huyện Trần Đề - Sóc Trăng
12/03/20218:0011:30Ấp Nhà Thờ - xã Trung Bình - huyện Trần Đề - Sóc Trăng.

Lịch cúp điện huyện Mỹ Tú

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tú:

NgàyTừĐếnKhu vực
10/03/202113:0017:30Ấp Phước An – xã Mỹ Thuận; Khu vực xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C) – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng
08/03/20218:0016:00Ấp Mới và một phần ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
16/03/20218:0013:30Xẻo Gừa và một phần ấp Xóm Lớn– xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
18/03/20218:0016:30:00Một phần ấp Bưng Cóc, Các ấp Đai Úi, Bắc Dần, Tá Biên – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
07/03/20218:0016:30ấp Mỹ Ninh - xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
19/03/20218:0016:30Các ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Trường – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
07/03/202110:1710:17Một phần ấp Tân Thành – xã Long Hưng; Khu vực xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng
07/03/202110:1711:19Một phần ấp Tân Thành – xã Long Hưng; Khu vực xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng
Thông báo: Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Các công ty điện lực khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có lịch cúp điện hôm nay. Người dân có thể xem lịch cúp điện Sóc Trăng mới nhất tại đây: Lịch cúp điện Sóc Trăng

chọn