Tags

lịch cúp điện sóc trăng

Tìm theo ngày
Cập Nhật Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Mới Nhất 2022

Cập Nhật Lịch Cúp Điện Sóc Trăng Mới Nhất 2022

Cập nhật tình hình cúp điện Sóc Trăng mới nhất và chính xác nhất ngày hôm nay để biết khu vực nào sẽ mất điện. Lịch cúp điện Sóc Trăng tổng hợp lịch cắt điện/mất điện tại các địa phương: Kế Sách, Cù lao dung, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Vĩnh Châu, Thanh Trị ...chi tiết từ mấy giờ đến mấy giờ? Cúp vì lý do gì?

Người dân có thể cập nhật thêm lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay và ngày mai mới nhất trong nội dung bài viết dưới đây.

Thông báo lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay

EVNSPC Sóc Trăng thông báo lịch cúp điện mới nhất trên toàn bộ khu vực thành phố Sóc Trăng. Xem ngay lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay và những ngày sắp tới đây :

Lịch cúp điện thành phố Sóc Trăng

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
8:00:00 16:30:00 Thuộc đường Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 576 đến giáp nhà số 730).
7:30:00 14:30:00 Đường Phạm Hùng (từ giáp Cây xăng Tấn Tài 1 đến giáp Cầu Tân Thạnh), một phần đường Cao Thắng.
8:00:00 16:30:00 Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 800 đến giáp nhà số 860), một phần Khu đô thị 5A (từ giáp đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường số 24).
7:30:00 16:00:00 Đường Đoàn Thị Điểm
7:30:00 14:00:00 Đường Trương Công Định (từ giáp nhà số 139, 206 đến giáp nhà số 250, 295).
8:00:00 16:30:00 Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 730 đến giáp nhà số 862).

Lịch cúp điện Kế Sách

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
8:00:00 16:30:00 Ấp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ
8:00:00 16:30:00 Ấp 6, Ấp 12 - xã Ba Trinh, một phần ấp 1, ấp 10 xã Trinh Phú
8:00:00 16:30:00 Ấp 1,2,3 - xã Trinh Phú, một phần ấp Mang Cá - xã Đại Hải, ấp 4, 5 - xã Ba Trinh, một phần ấp Hòa Lợi - xã Xuân Hòa.
8:00:00 15:30:00 Xã Xuân Hòa, Thị trấn An Lạc Thôn
8:00:00 11:30:00 Thị trấn Kế Sách(trừ ấp An Phú); xã An Mỹ; xã Kế Thành, Kế An, một phần ấp số 1, Nam Hải, Hậu Bối - xã Đại Hải, một phần ấp An Phú Đông - xã Nhơn Mỹ
8:00:00 10:30:00 Xã Kế An; Ấp Nam Hải - xã Đại Hả
8:00:00 16:30:00 Một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ

Lịch cúp điện Mỹ Xuyên

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
8:00:00 14:30:00 Một phần các ấp: Phú Thuận, Phú Hòa – xã Thạnh Phú.
8:00:00 16:30:00 Một phần các ấp: Phú Thuận, Phú Hòa – xã Thạnh Phú.
8:00:00 14:30:00 Một phần ấp Vĩnh A, ấp Công Hòa – xã Gia Hòa 1.
8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Công Hòa – xã Gia Hòa 1.
6:30:00 7:30:00 Ấp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên
8:00:00 16:30:00 Ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1
8:00:00 13:30:00 Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1
11:30:00 12:30:00 Ấp Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên
13:00:00 17:30:00 Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1
8:00:00 16:30:00 Ấp Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố
8:00:00 16:30:00 Ấp Khu 3 - xã Thạnh Phú
8:00:00 16:30:00 Ấp Khu 3 - xã Thạnh Phú
8:00:00 16:30:00 Ấp Khu 3 - xã Thạnh Phú
8:00:00 16:30:00 Ấp Nguyễn Văn Mận - xã Ngọc Tố, Minh Duy – xã Hòa Tú 2
8:00:00 12:00:00 Ấp Giồng Có, xã Tham Đôn
8:00:00 16:30:00 Ấp Dù Tho, xã Tham Đôn
13:00:00 17:30:00 Ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn
13:00:00 17:30:00 Một phần ấp Sông Cái 2 – xã Tham Đôn.
8:00:00 13:30:00 Ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố
8:00:00 13:30:00 Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới
13:00:00 17:30:00 Ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố
13:00:00 17:30:00 Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới
8:00:00 13:30:00 Một phần các ấp: Hòa Phước, Hòa Phuông, Hòa Đức - xã Hòa Tú 1.
8:00:00 17:30:00 Một phần ấp Định Hòa – xã Gia Hòa 1.
7:00:00 7:30:00 Một phần các ấp: Phú Hưng - xã Thạnh Phú
8:00:00 12:30:00 Một phần các ấp: Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm; các ấp: Rạch Sên, Cần Đước, Khu 2, Khu 3 – xã Thạnh Phú.
8:00:00 16:30:00 Một phần các ấp: Bình Hòa; Thuận Hòa –xã Gia Hòa 2.
12:00:00 13:00:00 Một phần các ấp: Phú Hưng - xã Thạnh Phú
6:00:00 15:30:00 Xã Ngọc Đông; ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố; các ấp: Hòa Trung, Hòa Phuông, Hòa Trực, Hòa Tân, Hòa Nhạn, Hòa Đê – xã Hòa Tú 1.
6:00:00 15:30:00 Xã Ngọc Đông; ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố; các ấp: Hòa Trung, Hòa Phuông, Hòa Trực, Hòa Tân, Hòa Nhạn, Hòa Đê – xã Hòa Tú 1.
6:00:00 15:30:00 Xã Ngọc Đông; ấp Hòa Lý – xã Ngọc Tố; các ấp: Hòa Trung, Hòa Phuông, Hòa Trực, Hòa Tân, Hòa Nhạn, Hòa Đê – xã Hòa Tú 1.
8:20:00 14:30:00 Một phần các ấp: Phú Thuận, Phú Hòa – xã Thạnh Phú.

Lịch cúp điện Cù lao Dung Sóc Trăng

Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
8:00:00 14:30:00 Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 14:30:00 Một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, Ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 13:30:00 Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 13:30:00 Một phần Ấp Phước Hòa B, Thị Trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 9:00:00 Toàn bộ xã An Thạnh 1 và Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 16:30:00 Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, Ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
14:00:00 17:00:00 Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp An quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp An quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 14:30:00 Một phần Ấp An quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Đoàn Văn Tố B, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
9:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Đoàn Văn Tố B, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.
8:00:00 16:30:00 Toàn bộ Ấp Nguyễn Công Minh B, Ấp Lê Minh Châu, Ấp Tăng Long và một phần Ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung.
10:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung.

Tình hình cúp điện và sử dụng điện ở Sóc Trăng

Các tỉnh miền Tây nói chung và Sóc Trăng nói riêng là những khu vực rất hay xảy ra tình trạng mất điện/cúp điện. Lý do chủ yếu là vào thời gian hạn hán, các hồ chứa nước của công trình thủy điện xuống cực thấp, chính vì vậy để đảm bảo tính liên tục và ổn định việc sử dụng điện sinh hoạt, điện lực Sóc trăng buộc phải ngừng cung cấp điện, sửa chữa nâng cấp hệ thống truyền tải sao cho tiết kiệm điện năng và điều tiết lượng điện sử dụng đồng đều trong các tháng.

Dưới đây là báo cáo tình hình sử dụng điện tại Sóc Trăng trung bình 5 tháng đầu năm :

  • Điện thương phẩm 108,98 triệu kWh

  • Tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 74,8 phút, với tần suất mất điện thoáng qua bình quân là 0,836 lần

  • Điện tiết kiệm 2,40 triệu kWh

  • Tổng số khách hàng 377.886 khách hàng

  • Sản lượng điện cung cấp 134,75 triệu kWh

Năm nay do hạn hán đến sớm và kéo dài, cộng thêm xâm nhập mặn khiến đời sống người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Kéo theo mức nước các hồ chưa xuống thấp nhưng chưa phải ngừng cung cấp điện để điều tiết.

Sóc Trăng: Cảnh giác an toàn điện trong mùa mưa thế nào?

Gần đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra tình trạng mất an toàn về điện gây chết người và hư hại tài sản của người dân và của ngành Điện.

Để khắc phục tình trạng này khi mùa mưa bão đang đến, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các Công ty điện lực thành viên tăng cường kiểm tra, bảo vệ mạng lưới điện, khuyến cáo người dân sử dụng điện đúng cách để tránh tai nạn đáng tiếc về điện.

Ngoài ra, ngành điện trong tỉnh còn phối hợp địa phương xử lý, ngăn chặn được nhiều trường hợp có nguy cơ vi phạm sử dụng điện gây ra sự cố lưới điện và tai nạn điện.

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 5 vụ tai nạn điện làm chết 4 người, 1 người bị thương nặng trong 6 tháng đầu năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng điện không an toàn như sửa chữa điện, di dời thiết bị điện torng nhà mà không cắt điện; sử dụng mô-tơ điện không được nối đất an toàn; dùng điện để bẫy chuột bảo vệ hoa màu…

Chính vì vậy, để bảo toàn hệ thống lưới điện và tránh tai nạn về điện, từ đầu năm đến nay, PC Sóc Trăng đã tổ chức phát 78.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân sống gần hành lang an toàn lưới điện cao áp để tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; 20.000 tờ rơi tiếng Việt và tiếng Khmer và hơn 10.000 quyển cẩm nang sử dụng điện an toàn đến các hộ dân.

Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho học sinh tại các trường học; hướng dẫn trực tiếp tại các cụm dân cư ở các địa phương về cách sửu dụng an toàn, nhất là ở các khu vực tập trung nuôi tôm; xây dựng video clip hướng dẫn sử dụng điện an toàn, cấp cứu người bị điện giật gửi đến các sở ngành ngành, trường họ, bệnh viện về sử dụng điện an toàn.

Xem nhiều hơn các thông tin cúp điện và lịch cúp điện Sóc Trăng mỗi ngày tại đây. Cập nhật lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay ngày mai mới nhất.

Tham khảo thêm: Lịch cúp điện Bến Tre