Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (26/9 - 2/10): Nhiều nhà ở Mỹ Tho, Gò Công Đông bị tạm ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này (26/9 - 2/10), TP Mỹ Tho, Cai Lậy, Châu Thành,... bị cúp điện ở một số khu vực. Dự kiến một số khu vực có thể sẽ bị mất điện đột xuất trong tuần này.

Lịch cúp điện Tiền Giang mới nhất tuần này (26/9 - 2/10)

Theo lịch cúp điện Tiền Giang tuần này:

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Theo Công ty Điện lực Mỹ Tho:

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
26/09/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh
30/09/2022
7:30:00 11:30:00 Một phần Ấp 1, 2 Đạo Thạnh
13:30:00 16:30:00 Một phần Ấp 3 Đạo Thạnh
01/10/2022
7:00:00 17:00:00 Một phần khu vực các phường 3, 8 và xã Mỹ Phong
7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Theo Công ty Điện lực Gò Công Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
29/09/2022 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Xóm Gò, Trại Ngang xã Tăng Hòa
30/09/2022 7:30:00 15:30:00 Một phần ấp Giồng Lãnh, xã Tăng Hòa
01/10/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Giồng Đình, xã Tăng Hòa

Lịch cúp điện thị xã Gò Công

Theo Công ty Điện lực thị xã Gò Công:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 7:00:00 15:00:00 Một phần xã Bình Xuân
29/09/2022
7:00:00 15:00:00 Một phần xã Bình Đông
7:00:00 15:00:00 Một phần Phường

Lịch cúp điện Gò Công Tây

Theo Công ty Điện lực Gò Công Tây:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
29/09/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh

Lịch cúp điện Cai Lậy

Theo Công ty Điện lực Cai Lậy:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Hạnh Đông
29/09/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú
30/09/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Phú

Lịch cúp điện Tân Phước

Theo Công ty Điện lực Tân Phước:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
01/10/2022 8:00:00 14:00:00 Mất điện một phần các xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, Hưng Thạnh, Tân Hòa Đông

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Theo Công ty Điện lực Chợ Gạo:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
30/09/2022 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp Bình Phú, Trường Xuân A, Trường Xuân B, xã Thanh Bình
01/10/2022
8:00:00 10:30:00 Một phần ấp Long Hòa xã Quơn Long
8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Long Hòa xã Quơn Long

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
30/09/2022 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Thân Cữu Nghĩa

Lịch cúp điện Cái Bè

Theo Công ty Điện lực Cái Bè:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Thiện Trí, Hòa Khánh
28/09/2022 8:00:00 11:30:00 Một phần khu 3, 4
29/09/2022
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung
8:00:00 17:00:00 Một phần Xã Hậu Mỹ Bắc B
30/09/2022
8:00:00 16:00:00 Một phần khu 2
8:00:00 16:00:00 Một phần khu 3, 4
8:00:00 16:00:00 Một phần khu 3
01/10/2022 7:30:00 17:00:00 Một phần khu 1B thị trấn Cái Bè, xã Đông Hòa Hiệp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông 

Theo Công ty Điện lực Tân Phú Đông:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu Vực
27/09/2022 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông
28/09/2022
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Bãi Bùn, Giồng Keo, xã Phú Thạnh, một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thới
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới
8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới
30/09/2022 8:00:00 17:00:00 Một phần ấp Gảnh, xã Phú Đông và toàn xã Phú Tân

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn
Đã phong toả hơn 4.000 tỷ đồng vụ Tân Hoàng Minh
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cơ chức năng đã kê biên phong tỏa 4.000 tỷ đồng trong vụ án Tân Hoàng Minh.