Long An: Chỉ 19 trong 176 dự án khu dân cư, tái định cư đi vào hoạt động

Trong số 176 dự án khu dân cư đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An thì mới chỉ có 19 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động và 68 dự án đang triển khai đúng tiến độ.

Mặc dù các cấp chính quyền liên tục đốc thúc nhưng đến nay, nhiều dự án khu dân cư, tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chậm tiến độ; trong đó có nhiều dự án chậm trễ nhiều năm dù được gia hạn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện.

DSC08309

Có nhiều dự án khu dân cư, khu tái định cư trễ tiến độ. (Ảnh: Báo Long An).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trên địa bàn có 176 dự án khu dân cư đã có chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 6.600 ha.

Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 19 dự án với diện tích 253 ha đã hoàn thành hạ tầng đi vào hoạt động và 68 dự án triển khai đúng tiến độ. Số còn lại đều triển khai không đúng tiến độ hoặc liên tục chậm trễ.

Cụ thể, có 50 dự án với diện tích hơn 3.300 ha đã gia hạn nhưng vẫn tiếp tục trễ tiến độ; 39 dự án với diện tích gần 1.400 ha trễ tiến độ nhưng chưa gia hạn.

Đối với các dự án tái định cư, toàn tỉnh có 65 dự án với diện tích gần 1.600 ha đã có chủ trương đầu tư; trong đó có đến 32 dự án trễ tiến độ.

Có thể chỉ ra nhiều ví dụ điển hình như dự án khu dân cư nhà vườn Thạnh Đức (huyện Bến Lức), khu dân cư – tái định cư Thành Hiếu (huyện Cần Giuộc)…

Ngoài ra, nhiều dự án dù đã đi vào hoạt động nhưng hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện, đường hư hỏng, điện, nước chưa có… gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về các dự án khu dân cư, khu tái định cư, gần đây, Thanh tra tỉnh đã có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện dự án khu dân cư nhà vườn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An làm chủ đầu tư.

Qua đó, chỉ rõ, dự án Khu dân cư nhà vườn xã Thạnh Đức thực hiện đến nay đã trễ 8 năm 6 tháng.

Trước những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, phân loại từng dự án khu dân cư, tái định cư.

Đối với những dự án chủ đầu tư không có năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc dự án không còn phù hợp quy hoạch thì củng cố thủ tục pháp lý để xem xét thu hồi theo quy định.

Riêng các dự án chủ đầu tư có khả năng tiếp tục thì tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương rà soát nhu cầu, quy mô, vị trí của các công trình xã hội trong từng dự án để có định hướng đầu tư phù hợp, khả thi, tránh trùng lắp gây lãng phí.

Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư đưa ra lộ trình và cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các phần việc liên quan đến xây dựng khu tái định cư; công bố công khai quy hoạch dự án, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của dự án.

Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm và đưa ra thời gian cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết tồn đọng, vướng mắc ở từng dự án tái định cư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc…

chọn