Miễn tiền thuê đất, sử dụng đất với chủ đầu tư nhà ở xã hội

Theo Nghị định 49/2021 của Chính phủ, chủ đầu tư nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Chủ đầu tư nhà ở xã hội được miễn tiền thuê đất, sử dụng đất  - Ảnh 1.

Chung cư - nhà ở xã hội Topaz City ở quận 8, TP HCM. (Ảnh: Quang Trung/Thanh Niên).

Quy định mới tại Nghị định 49/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 của Chính phủ, cho phép chủ đầu tư nhà ở xã hội được khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương xây dựng dự án.

Nghị định cũng cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Trong đó, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đã được nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án nhà ở xã hội.

UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền được miễn này vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư phải nộp, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất.

Ưu đãi này cũng được áp dụng với cả các dự án mà chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư bất động sản đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Nghị định mới cũng quy định chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí, góp phần giảm giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành sau đầu tư.

Chủ đầu tư các dự án bất động sản nhà ở xã hội cũng sẽ được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê mức hỗ trợ sẽ là toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trường hợp chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội trong vòng 12 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất thì UBND cấp tỉnh sẽ phải hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Ngoài ra, Nghị định số 49/2021 cũng bổ sung quy định về mức cho vay vốn ưu đãi để xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội của các tổ chức tín dụng với chủ đầu tư bất động sản; việc bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng khác và một số thủ tục, trình tự khu mua bán nhà ở xã hội.


chọn