Hà Nội có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại, 58 dự án nhà ở xã hội đang triển khai

Giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội có 348 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã hoàn thành với 21,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở, 179.399 căn hộ, vượt mục tiêu đã đề ra.
Hà Nội có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại, 58 dự án nhà ở xã hội đang triển khai - Ảnh 1.

Hà Nội đang triển khai 145 dự án phát triển nhà ở thương mại, 58 dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội có Báo cáo số 01/BC-BCĐNO&TTBĐS về tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội hiện có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại và 58 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai. 145 dự án nhà ở thương mại với 23,1 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở, 164.469 căn hộ.

Mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 27,90 triệu m2 sàn nhà ở, theo Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhà ở xã hội khoảng 6,22 triệu m2 sàn; nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 1,2 triệu m2 sàn; nhà ở thương mại khoảng 20,48 triệu m2 sàn.

Đến nay, thành phố đã kêu gọi được 83 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 6,71 triệu m2 sàn nhà ở.

Trong đó, có 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung và 78 dự án nhà ở xã hội, bao gồm: 25 dự án đã hoàn thành với 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; 58 dự án đang triển khai với 5,4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. 

Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã phát triển 83 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6,71 triệu m2 sàn nhà ở là đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của thành phố giai đoạn này.

Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn thành phố có 40 dự án phát triển nhà ở phục vụ tái định cư với khoảng 1,3 triệu m2 sàn, 21.422 căn hộ. 

Cụ thể: 19 dự án đã hoàn thành với 371.656 m2 sàn, 4.684 căn hộ; 21 dự án đang triển khai, khi hoàn thành có khoảng 963.099 m2 sàn, 13.870 căn hộ. 

So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (khoảng 1,2 triệu m2 sàn), thành phố dự kiến hoàn thành vượt mục tiêu khoảng 134.755 m2 sàn, 2.163 căn hộ.

Giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội có 348 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã hoàn thành với 21,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở, 179.399 căn hộ.

So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (khoảng 20,4 triệu m2 sàn), thành phố hoàn thành vượt mục tiêu khoảng 1,1 triệu m2 sàn, tương đương 9.503 căn hộ. 

Theo báo cáo của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 - 2020, tổng diện tích nhà ở dân tự xây tại khu vực đô thị được cấp giấy phép xây dựng đạt khoảng 11,24 triệu m2 sàn.

Trong năm nay, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phối hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định. Đồng thời đẩy nhanh công tác tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ,...


chọn
Hình ảnh đường vành đai 4 Hà Nội qua huyện Thường Tín sau một năm thi công
Vành đai 4 qua huyện Thường Tín, Hà Nội đi qua địa bàn 9 xã, dài khoảng 9,2 km và liên quan tới 1.608 hộ gia đình.