Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng kí với Bộ

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành đăng kí thực hiện thí điểm hợp nhất các sở ngành, phòng ban, sau khi Ban Thường vụ cấp tỉnh thống nhất.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc sáp nhập sở ngành tại họp báo thường Bộ Nội vụ chiều qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây nội dung được Bộ xây dựng dự thảo và lấy ý kiến từ rất sớm (tháng 5/2018).

Làm tổng thể cả TƯ và địa phương

2 nghị định 24 và 37 về tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (sở ngành, phòng ban) đã được Bộ hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp  thẩm định 4 lần. Các đề xuất của Bộ Nội vụ đều được Bộ Tư pháp thẩm định phù hợp với các quy định của pháp luật.

Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng kí với Bộ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

“Hiện nay, do còn nhiều ý kiến khác nhau của các bộ ngành, địa phương trong việc hợp nhất, sáp nhập, thí điểm một số cơ quan nên Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu”, Thứ trưởng Thăng giải.

Theo ông Thăng, về khung các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tức là tổng số sở ngành hiện nay đã được quy định từ 17 - 21 đơn vị, còn ở cấp huyện từ 10 - 13 phòng ban.

Dự thảo sửa đổi 2 nghị định sẽ xem lại khung này như thế nào cho phù hợp trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập một số sở ngành, phòng ban, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung quy định về tiêu chí thành lập tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù; các tổ chức cơ cấu bên trong sở, phòng, cục như thế nào…

Ngoài ra, Nghị quyết 18, TƯ 6 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả có yêu cầu nghiên cứu, cơ cấu lại bộ máy bên trong các bộ ngành cho phù hợp với Chính phủ trong nhiệm tới.

Chính vì vậy, sắp tới “chúng ta sẽ làm tổng thể cả TƯ và địa phương cho phù hợp”.

Đang dự thảo văn bản báo cáo Bộ Chính trị

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng khẳng định trong quá trình xây dựng 2 dự thảo này, Bộ Nội vụ không gặp vướng mắc gì cả.

Khi Bộ Nội vụ trình lên trên cơ sở nghiên cứu các nội dung, ban cán sự Đảng Chính phủ có thông báo giao Bộ Nội vụ nghiên cứu một số nội dung.

Một là nghiên cứu đề xuất để ban hành nghị quyết thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan ở địa phương.

Thứ 2, nghiên cứu sửa đổi một số quy định, chương trình hành động cơ quan chuyên môn đặc thù, tiêu chí thành lập,… theo tinh thần phân cấp cho địa phương.

Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng kí với Bộ - Ảnh 2.

Ông Vũ Đăng Minh

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang dự thảo văn bản báo cáo Bộ Chính trị về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết của TƯ và Kết luận của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Bộ đề nghị các tỉnh, thành đăng thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp tỉnh.

Liên quan đến việc sáp nhập sở ngành, thời gian qua, nhiều tỉnh đã tiến hành sáp nhập một số sở ngành.

Cụ thể như Lào Cai sáp nhập Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng vào tháng 6/2018; Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Sở Nội vụ, cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh vào tháng 9/2018...

Đầu tháng 12/2018, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân văn bản gửi UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ đề nghị tạm dừng việc sắp xếp sở ngành, phòng ban để chờ các nghị định của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm, 2 nghị định này vẫn chưa được ban hành.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.